Erinevates valdkondades tegutsevate ettevõtete jaoks kehtivad erinevad tasu määrad. Kõik tasu määrad on omakorda jaotatud kategooriateks, mis võimaldavad maksta tasu vastavalt ettevõtte suurusele. Kaubanduse valdkonnas kehtivad tasu määrad on EEL kooskõlastanud Eesti Kaupmeeste Liiduga. Restoranide ja majutusasutuste tasu määrad on Eesti Fonogrammitootjate Ühing (EFÜ) kooskõlastanud Eesti Hotellide- ja Restoranide Liiduga.

Tasude suurus oleneb:
    • muusika tähtsusest kasutaja ettevõtluses, s.o. kas muusika kasutamine on möödapääsmatu või kasutatakse seda ainult taustaks;
    • kas see moodustab ettevõtja tegevuses olulise osa;
    • muusika mahust, s.o. kui palju seda kasutatakse;
    • potentsiaalsest auditooriumist.
Kui fonogramme või nende koopiaid on kasutatud üldsusele suunamiseks ning ei ole makstud tasu vastavalt antud valdkonnas kehtivate tasu määrade alusel, on maksmisele kuuluva tasu suuruseks kasutusajale vastava perioodi eest valdkonnas kehtiva tasu kahekordne määr.

Kalkulaatorid


Tasu määrad on kuupõhised ja ei sisalda käibemaksu, mis lisandub vastavalt Eesti Vabariigi käibemaksuseaduses sätestatud juhtudel. Tegemist on ligikaudsete arvutustega. 

Klienditeeninduses (kaubandus ja teenindusettevõtetes)
Sportimiseks ettenähtud ruumid (jõusaal, ujula jms)
Tantsukool, aeroobika, spinning jms sportlik tegevus
tundi

Litsentitasu määrad valdkondade kaupa A-Ö