SPORTIMISE VÕIMALUSTEGA SEOTUD KOHAS (sh. jõusaalid, ujulad ning muud sportimiseks ettenähtud ruumid) fonogrammi või selle koopia üldsusele suunamise (avaliku esitamise) eest mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel kehtivad alljärgnevad tasu määrad:

Teenindusaluse pinna suurus (m2)
1-100
-300
üle 300

Tasu eurodes ühes kalendrikuus
6,39
12,78
22,37

BOWLING / PILJARD (vähemalt 4 mängulauda):

Radade arv või mängulaudade arv
1-6
Igalt järgmiselt rajalt / mängulaualt

Tasu eurodes ühes kalendrikuus
9,59
1,28

Eriliigiliste tegevuste toimumiskohtade eest arvestatakse tasu eraldi.

TANTSUKOOL, AEROOBIKA, SPINNING jms. sportlik tegevus, kus fonogrammi kasutamine omab olulist tähtsust, fonogrammi või selle koopia üldsusele suunamise (avaliku esitamise) eest mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel kehtivad alljärgnevad tasu määrad:

Tundide arv kalendrikuus
1-15
16-30
31-60
61-90
Igalt järgmiselt algavalt 30-lt

Tasu eurodes ühes kalendrikuus
6,39
9,59
19,17
25,56
6,39

Eriliigiliste tegevuste toimumiskohtade eest arvestatakse tasu eraldi.

Antud fonogrammide kasutamise tasu määrad ei sisalda käibemaksu, mis lisandub vastavalt Eesti Vabariigi käibemaksuseaduses sätestatud juhtudel.

pdf Sport