SPORTIMISE VÕIMALUSTEGA SEOTUD KOHAS (sh. jõusaalid, ujulad ning muud sportimiseks ettenähtud ruumid) fonogrammi või selle koopia üldsusele suunamise (avaliku esitamise) eest mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel kehtivad alljärgnevad tasu määrad:

Teenindusaluse pinna suurus (m2)
1-100
-300
üle 300

Tasu eurodes ühes kalendrikuus
6,39
12,78
22,37

BOWLING / PILJARD (vähemalt 4 mängulauda):

Radade arv või mängulaudade arv
1-6
Igalt järgmiselt rajalt / mängulaualt

Tasu eurodes ühes kalendrikuus
9,59
1,28

Eriliigiliste tegevuste toimumiskohtade eest arvestatakse tasu eraldi.

TANTSUKOOL, AEROOBIKA, SPINNING jms. sportlik tegevus, kus fonogrammi kasutamine omab olulist tähtsust, fonogrammi või selle koopia üldsusele suunamise (avaliku esitamise) eest mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel kehtivad alljärgnevad tasu määrad:

Tundide arv kalendrikuus
1-15
16-30
31-60
61-90
Igalt järgmiselt algavalt 30-lt

Tasu eurodes ühes kalendrikuus
6,39
9,59
19,17
25,56
6,39

Eriliigiliste tegevuste toimumiskohtade eest arvestatakse tasu eraldi.

Antud fonogrammide kasutamise tasu määrad ei sisalda käibemaksu, mis lisandub vastavalt Eesti Vabariigi käibemaksuseaduses sätestatud juhtudel.

SPORTIMISVÕIMALUSTEGA SEOTUD KOHAS (sh. jõusaalid, ujulad ning muud sportimiseks ettenähtud ruumid, tantsukool, aeroobika, spinning jms. sportlik tegevus) fonogrammi või selle koopia üldsusele suunamisega (avaliku esitamise) samaaegselt toimuva kaugosalemisega treeningu veebiülekande eest mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel kehtivad alljärgnevad tasu määrad:

20% fonogrammide spordi valdkonna fonogrammide avaliku esitamise lepinguga hõlmatud  kasutuskoha ja/või treeningtundide eest makstavast tasust kuus.

 Minimaalne kuutasu 6,39 eurot (lisandub spordi valdkonna põhitasule).

 Lisatingimused kaugosalemisega treeningu tasu määra kohaldamiseks:

  • Kaugosalemine peab toimuma samaaegselt tegeliku tegevusega ning tasu määrad ei hõlma tegevuse salvestamist ega tagantjärele vaatamist (nn. on-demand);
  • Veebiülekanne peab toimuma ülekandeplatvormilt, kus saab hallata osalejaid ja esitatavat sisu, nagu nt. kodulehed ja nn. koosolekuplatvormid (Zoom, Teams, Meet jne). Sotsiaalmeedia platvormide (Youtube, Instagram, Facebook, TikTok jne) kasutamine kaugosalemisega treeningu läbiviimiseks ei ole lubatud.
  • Tasuga on hõlmatud Eestis toimuv tegevus, mis on suunatud veebiülekandega samal ajal kohal viibivatele isikutele. Veebiülekanne peab toimuma ainult Eestis elavatele klientidele.
  • Veebiülekandena edastatav treening- või tantsutund tähendab treeningut, millest treenijad saavad soovi korral osa võtta nii kohapeal kui ka kaugosalemisega. Treening ei tohi toimuda ainult veebikeskkonnas vaid peab toimuma ka füüsiliselt kohapeal (jõusaalis, tantsusaalis).
  • Treeningust või sportlikust tegevusest kaugosalemist võimaldava veebiülekande tegemiseks on vaja kehtivat spordi valdkonna avaliku esitamise lepingut (taustamuusikat juhendatud treeningul või taustamuusikat jõusaalis)
  • Taustamuusika veebiülekanne peab toimuma reaalajas (otseülekanne).
  • Tegevuses osalejate arv ei või olla suurem kui osalejate arv, kes saaksid osaleda  kohapeal.
  • Üks veebiedastus ei tohi sisaldada rohkem kui 60 minutit fonogramme.
  • Kaugosalemisega treeningu veebiülekande puhul peab tegevuse põhirõhk peab olema füüsilisel osalemisel. Luba ei saa kasutada tegevuste läbiviimiseks, mille põhifookus või ainuke kasutus on veebikeskkonnas.

Antud fonogrammide kasutamise tasu määrad ei sisalda käibemaksu, mis lisandub vastavalt Eesti Vabariigi käibemaksuseaduses sätestatud juhtudel.

Fonogrammide või nende koopiate kasutamisel ilma ülalmärgitud tasu maksmata on maksmisele kuuluva tasu suuruseks tasutava perioodi eest vastava tasu kahekordne määr.

pdf Sport