Kui fonogramme kasutatakse üldsusele avatud kohas (kauplus, kaubanduskeskus, salong, jms kaupade ja teenuste pakkumiseks kasutatav äripind, toitlustusasutus jne) või üritusel, tuleb maksta tasu fonogrammide üldsusele suunamise (avaliku esitamise) eest. Kasutatavad tehnilised vahendid ei mõjuta fonogrammide avaliku esitamise tasu maksmist. Lepingu sõlmimine on vajalik olenemata sellest, kas muusikat esitatakse CD plaadilt, raadiost, arvutist või muu seadme/protsessi vahendusel.

Lepingu sõlmimise protsess on lihtne. Muusika kasutaja peab täitma andmekaardi ning edastama selle Eesti Esitajate Liidule (EEL). Täidetud andmekaardi alusel koostab EEL fonogrammide kasutamise pdf lepingu, mis allkirjastatakse pooltevaheliselt kas digitaalselt või omakäeliselt.

Autoriõiguse seadusest tulenevad vajalikud lepingud muusika avalikuks esitamiseks:

Ettevõtjad, kelle tegevusvaldkonnaks on transport, toitlustus, majutus, ööklubi või kasiino pidamine, peavad fonogrammide avaliku esitamise lepingu sõlmima Eesti Fonogrammitootjate Ühinguga (EFÜ). EFÜ-ga sõlmitav leping hõlmab ka esitaja õigusi ja eraldi lepingut EEL-iga eelpoolnimetatud valdkondades tegutsevad ettevõtjad sõlmima ei pea, kuna EEL ja EFÜ teostavad oma õigusi ühiselt.

Sama kehtib ka EEL-i poolt sõlmitavate lepingute puhul (st need hõlmavad fonogrammitootjate õigusi). Lähtuvalt valdkonnast maksab muusika kasutaja tasu ainult ühele ühingule, kes jaotab tasu võrdselt nii esitajatele kui fonogrammitootjatele.

 Muusika avaliku esitamise õigused