Reprodutseerimise litsentsitasu määrad

 

Salvestiste arv

kuni 200 salvestust

üle 200 salvestuse

Tasu määr

112 eurot aastas või 28 eurot kvartalis

180 eurot aastas või 45 eurot kvartalis


Tasu määrale lisandub käibemaks.

Lepingu sõlmimine

Lepingu sõlmimiseks tuleb täita allpool toodud taotluses/lepingus olevad väljad ja saata leping digitaalse allkirjaga e-posti aadressile jane@eel.ee või omakäeliselt allkirjastatult  (2 eksemplari) posti teel Eesti Esitajate Liidu kontorisse aadressil Paldiski mnt 96a, 13522 Tallinn. Taotluse kinnitamisel Eesti Esitajate Liidu (EEL) poolt loetakse leping poolte vahel sõlmituks ja peale litsentsitasu arve tasumist võib hakata litsentsi kasutama.
Word_2013_file_icon.svgtaotlus / lepingu vorm

Lepingu eesmärgiks on pakkuda treeneritena tegutsevatele füüsilistele isikutele võimalust reprodutseerida erinevaid teoseid, fonogramme ja esitusi (salvestisi) nende avaliku esitamise eesmärgil treeningute läbiviimisel kõikjal Eestis. Lepinguga antav litsents hõlmab nii autorite õigusi, keda esindab EAÜ, fonogrammitootjate õigusi, keda esindab EFÜ kui ka esitajate õigusi, keda esindab EEL. Litsentsitasu, mida makstakse reprodutseerimise eest, ei hõlma muusika avaliku esitamise tasu. Fonogrammide kasutamise lepingu peab iga kasutuskoht sõlmima Eesti Esitajate Liidu ja Eesti Autorite Ühinguga eraldi.

Aruanne
Lepingu alusel reprodutseeritud salvestiste kohta esitab Litsentsisaaja võimaluse korral iga aasta 25. jaanuariks aruande, mis hõlmab eelmisel kalendriaastal treeneri poolt 25 enim avalikult esitatud teose pealkirja, autoreid, esitajaid ja fonogrammitootjaid (TOP 25 aruanne).
Microsoft_Excel_2013_logo.svg Aruanne