Kui kasutate muusikat oma äri- või teeninduspinnal, siis on kohustus maksta selle eest nii autoritele, esitajatele kui fonogrammitootjatele tasu. Seejuures ei oma tähtsust asjaolu, millise tehnilise vahendi (kasseti- või CD-mängija, raadio, televiisori jms) või protsessi kaudu fonogramme üldsusele suunatakse.

Tasu maksmise kohustus on isikul, kes muusikat avalikult esitab. Avalikuks esitamiseks loetakse fonogrammi kuuldavaks tegemist kohas, mis on üldsusele avatud.

Eesti Esitajate Liit (EEL) teostab esitajate varalisi ja tasu saamise õigusi ning sõlmib nimetatud õiguste kasutajatega lepinguid tehes koostööd fonogrammitootjaid esindava Eesti Fonogrammitootjate Ühinguga (EFÜ). Ühingute koostöö tagab fonogrammide kasutajatele, et neil on võimalik sõlmida üks leping ja täita tasu maksmise kohustus ühe maksega. Autoriõiguse seadus sätestab, et esitaja varaliste õiguste kasutamiseks peab olema saadud eelnev kirjalik nõusolek (sõlmitud leping). Ilma lepinguta esitaja varaliste õiguste kasutamine toob kaasa seaduses sätestatud vastutuse.

pdfFonogrammide kasutamise lepingu näidis

Fonogrammide kasutamise lepingu sõlmimiseks tuleb täita andmekaart ja saata see posti või e-maili teel EEL-i. Saabunud andmete alusel vormistab EEL lepingu, mille saadab posti või e-posti teel allkirjastamiseks. Jõustunud lepingu alusel väljastab EEL arve.

SEGA- JA ERIÜRITUSED

Ühekordsetel üritustel (seminar, demonstratsioon, avalik üritus jne) fonogrammide avalikuks esitamiseks tuleb tähtaegselt tasuda EEL-i poolt väljastatud arve. Arve tasumise hetkest loetakse sõlmituks pooltevaheline leping, millega muusika kasutaja on täitnud fonogrammide kasutamise eest tasu maksmise kohustuse kõikidele eesti- ja välismaistele esitajatele ja fonogrammitootjatele, keda EEL ja/või EFÜ esindab.

pdfsega- ja eriürituste lepingu tingimused

Fonogrammide avaliku esitamise tasu määrad ja lepingu tingimused on kooskõlastatud Eesti Hotellide- ja Restoranide Liidu ning Eesti Kaupmeeste Liiduga.