Eesti Esitajate Liidu (EEL) poolt kogutud tasude väljamaksmine toimub vastavalt liikmete (esitajate) poolt esituste/lugude registreerimisel antud info alusel.

Esituste registreerimine toimub läbi iseteenindusportaali https://portal.eel.ee/#/login .

Juhend iseteenindusportaalis konto loomiseks ja esituste registreerimiseks on leitav siin

Iseteeninduse kaudu on kõige mugavam oma andmeid vaadata või muuta. Esituste registreerimisel palume ära märkida kõik salvestusel osalenud esitajad. Kui kellelgi oli mitu rolli (nt. vokaal, mingi instrument), siis tuleb need märkida eraldi. Küsimuste korral palume kirjutada e-maili aadressil  reg@eel.ee

Suuremahulise repertuaari registreerimise korral võtke ühendust e-maili aadressil  reg@eel.ee ja leiame sobiva lahenduse.

Enne esituste registreerimist on meil võimalik edastada andmebaasi väljavõte, milliseid esitusi on kasutatud ning millede eest on tasu juba kogunenud. 

TASUDE JAOTUMINE

Esituse eest kogunenud tasu jaotatakse kõikide lugude salvestamisel osalenud esitajate vahel tasude kogumise ja jaotamise reeglite alusel.

Esituse kasutamise eest kogu tasude jaotamisel on olulise tähtsusega, mis esitaja oli antud esituse peaesitaja (FA), dirigent (C) või muusik (NFA).

Peaesitajaks (FA) on kõik isikud, kes on ansambli põhikoosseisu liikmeks või kes esinevad solistidena.
Dirigendiks (C) on isik, kelle tegevus seisneb kontsertestuse dirigeerimises või teose interpreteeritud dirigeerimises.
Muusikuks (NFA) on nii laulja kui ka instrumentalist, kes on kutsutud esitusse kaastegevaks stuudiomuusikuna või taustalauljana või kelle roll esituses on olla saatjaks või osaks orkestrist, koorist ning kes ei ole peaesitaja ega dirigent.

Tasude lõplik jaotamine toimub vastavalt nende poolt saadud punktidele:
Peaesitaja saab oma esituse eest 7 punkti.
Dirigent saab esituse eest 3 punkti.
Muusik saab oma iga esituse eest 1 punkti.

Peaesitaja saab oma fonogrammile salvestatud esituse eest 7 punkti (erinevate esituste puhul kuni 2×7 punkti), lisate instrumentide esitamisel iga esituse eest lisaks 1 punkti muusikuna (maksimaalselt 6 x 1 punkti). kui ansambli põhikoosseisu kohta liige ehk peaesitaja on esituse salvestamisel laulnud, mänginud kitarri ja klahvpille, saab ta oma esituste eest peaesitajana 2×7 punkti ja täiendatud muusikuna 1×1 punkti.

Jaotusnäide

Kui näiteks lugude registreerimisel osaleb üks solist (peaesitaja) ja arvukalt muusikuid, siis peaesitaja saab 50% esituse eest kogunenud tasudest ja muusikud jaotavad omavahel ülejäänud 50% tasudest.

Tasude kogumise ja jaotuse skeem on leitav siit .