Autori ja autoriõigusega kaasnevate õiguste valdkond on Eestis Justiitsministeeriumi valitsemisalas.
Seadusandlike aktide kehtivate ja varasemate versioonidega tutvumiseks palun kasutage Riigi Teataja otsingut.

Allpool on nimekiri põhilistest seadustest, määrustest, välislepingutest ning Euroopa Liidu direktiividest, millest Eesti Esitajate Liit oma igapäevatöös juhindub.

Seadused
Vabariigi Valitsuse määrused
Välislepingud

Valdkonda reguleerivad Euroopa Liidu dokumendid on leitavad siit.
Autoriõiguse seaduse  § 7916 1. lõike alusel koostatud läbipaistvus aruanded on leitavad allpool:
2018
2019
2020
2021
2022