MINU MUUSIKA on EEL-i liikmete e-teenindus, kus on võimalik saada ülevaade oma õiguste teostamisega seonduvast infost.

https://portal.eel.ee/#/login

Hetkel toimub üleminek uuele tasude jaotuse andmebaasile, mistõttu on uus iseteeninduse keskkond veel täiustamisel.