MINU MUUSIKA on EEL-i liikmete e-teenindus, kus on võimalik saada ülevaade oma õiguste teostamisega seonduvast infost.

https://portal.eel.ee/#/login

Juhend iseteenindusportaalis konto loomiseks ja esituste registreerimiseks on leitav siin