Eesti Esitajate Liit juhindub oma tegevuses üldkoosoleku poolt kinnitatud suunistest, reeglitest ja kordadest, mis reguleerivad erinevaid valdkondi.
Andmetöötluse põhimõtted

Tasu kogumise ja jaotamise reeglid sätestavad, kuidas toimub EEL-i poolt kogutud tasude jaotamine esituse salvestamisel osalenud isikute vahel.
Tasude kogumise ja jaotamise reeglid

Eesti Esitajate Liidu vabakutselistele loovisikutele loometoetuste ja loovisikutele stipendiumide maksmise korra alusel toimub erinevate toetuste maksmine.
Loometoetuste ja stipendiumite maksmise kord 2015

Õiguste omajatele tagatud õigused

Kaebuste esitamise ja vaidluste lahendamise kord

Eesti Esitajate Liidu üldkoosolek on andnud suunised või võtnud vastu üldised põhimõtted järgmistes valdkondades:
Haldustasud
Mittejaotatavate summade kasutamine
Investeerimispõhimõtted ja investeerimisest tekkinud mis tahes tulust tehtavate mahaarvamiste tegemine
Riskijuhtimise kujundamine