DJ lepingu eesmärgiks on pakkuda diskoritena tegutsevatele füüsilistele isikutele võimalust reprodutseerida erinevaid teoseid, fonogramme ja esitusi (salvestisi) nende avaliku esitamise eesmärgil Eestis toimuva DJ tegevuse raames. Lepinguga antav litsents hõlmab nii autorite õigusi, keda esindab Eesti Autorite Ühing (EAÜ), fonogrammitootjate õigusi, keda esindab Eesti Fonogrammitootjate Ühing (EFÜ) kui ka esitajate õigusi, keda esindab Eesti Esitajate Liit (EEL).

DJ lepingu alusel antav litsents ei hõlma tasu salvestiste üldsusele suunamise (avaliku esitamise) eest. Vastava lepingu peab iga kasutuskoht sõlmima Eesti Autorite Ühingu ja Eesti Fonogrammitootjate Ühinguga eraldi.

Lepingu sõlmimine

DJ lepingu sõlmimiseks tuleb täita allpool toodud taotluses/lepingus olevad väljad ja saata leping digiallkirjastatult e-posti aadressile jane@eel.ee või omakäeliselt allkirjastatult  (2 eksemplari) posti teel Eesti Esitajate Liidu kontorisse aadressil Paldiski mnt 96a, 13522 Tallinn. Taotluse kinnitamisel EEL poolt loetakse DJ leping poolte vahel sõlmituks ja peale litsentsitasu arve tasumist võib hakata litsentsi kasutama.
Word_2013_file_icon.svg DJ reprodutseerimise leping

Tasu määr

DJ litsentsi tasu määr alates 2020. aastast on 12,50 € / kuus ehk 150 eurot aastas (koos km 156,60 eurot).
Lepingu esmasel sõlmimisel kalendriaasta sees arvestatakse litsentsitasu aasta lõpuni jäävate kuude eest (sh lepingu sõlmimise kuu).

pdf DJ lepingu litsentsitasu määrad

Ühekordsel üritusel ((kontsert, festival, toote esitlus, moeetendus, suvepäevad vms) DJ litsentsi mitteomava isiku poolt DJ teenuse pakkumisel kehtivad alljärgnevad litsentsitasu määrad ja tingimused:

Ühekordse ürituse
(24h) litsentsitasu määr on 28,27 eurot ürituse päeva kohta.

Word_2013_file_icon.svg Taotluse vorm ühekordse ürituse (24 h) litsents

pdf Ühekordse ürituse (24 h) DJ-lepingu tingimused

Kasutuskoha litsentsi alusel võib teose ja fonogrammi avaliku esitamise lepingut omavad diskoteegis või ööklubis kasutada reprodutseeritud fonogramme, kui DJ-l endal puudub vastav litsents.

pdf DJ litsentsitasu määrad (ühekordne üritus ja kasutuskoht)

Aruanne

Lepingu alusel reprodutseeritud salvestiste kohta võib soovi korral esitada iga aasta 25. jaanuariks aruande, mis hõlmab  eelmisel kalendriaastal DJ poolt 25 enim avalikult esitatud teose pealkirja, autoreid, esitajaid ja fonogrammitootjaid (TOP 25 aruanne). 
Microsoft_Excel_2013_logo.svg DJ aruanne

Kontrollin litsentsi