Fonogrammide kasutamisel Interneti lehekülgede taustamuusikana tuleb sõlmida EEL-iga leping. EEL-i poolt antav litsents hõlmab ka fonogrammitootjate õigusi.

Interneti lehekülje kaudu kuulatavat muusikat käsitletakse taustamuusikana, kui:

  • Interneti lehekülgedel taustamuusikana kasutatavad fonogrammid ei ole Interneti lehekülje külastaja poolt valitavad;
  • Fonogrammid käivituvad automaatselt kui kasutaja Interneti lehekülje avab;
  • Interneti leheküljel ei ole nähtav nimekiri, millised fonogrammid mingi aja jooksul esitamisele tulevad.

Taustamuusika tasu määrad

Fonogrammide mistahes viisil Internetis kasutamiseks võtke palun ühendust EEL-i kontaktidel.