Kultuuriministeeriumi muusikauudised – jaanuar 2018

Head muusikavaldkonna korraldajad ja muusikud,

Juubeliaasta on alanud muusikarohkelt ning Kultuuriministeerium jagab uut infot, mis võiks aidata kaasa teie korraldustööle ja esinemistele.

1.Kultuuriministeeriumi uus taotlusvoor „Rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste toetamine“

Lisainfo http://www.kul.ee/et/rahvusvaheliste-kultuuri-ja-spordisundmuste-toetamine

Taotlusi saab esitada jooksvalt.

  1. Kultuuriministeeriumi taotlusvoor „Muusikafestivalid, -korraldajad ja kollektiivid“

Lisainfo http://www.kul.ee/et/muusikavaldkonna-toetusprogramm

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts. Laieneb sündmustele, mis toimuvad vahemikus 01.09.2018-28.02.2019

  1. Kultuuriministeeriumi taotlusvoor „Eesti kultuur maailmas“

Lisainfo http://www.kul.ee/et/eesti-kultuur-maailmas

Tähtaeg 15. mai.

  1. Eesti Autorite Ühingu taotlusvoorud (sh Eesti muusika eksport)

Lisainfo http://www.eau.org/see-on-eau/eau-toetab/

Tähtaeg 1. veebruar.

  1. Soome etenduskunstide toetusprogramm TelepART.

Etenduskunstnike rahvusvahelises kultuurivahetusprogrammis TelepART saavad kaasa lüüa ka Baltimaade esinejad ja organisatsioonid. Soome Instituutide võrgustikust alguse saanud programm toetab etenduskunstnike külalisesinemisi Soomes ja soome esinejate kutsumist Baltimaadesse.

Lisainfo http://www.applytelepart.com/

 Eesti-Soome Kultuurifond

  1. aasta lõpus käivitus uus Eesti-Soome koostööd tugevdav fond, mis võtab vastu ettepanekuid Eesti-Soome kunsti-, kultuuri- või haridusalase koostööprojekti toetamiseks kuni 15 tuhande euro suuruse stipendiumiga. Toetatav projekt eeldab võrdväärset panust mõlemalt maalt ja eeldusi ekspordiks kolmandatesse maadesse.

Fondi koduleht avatakse 5. veebruaril, taotluste esitamise tähtaeg on 28. veebruar.

Lisainfo ja kontakt Jaana Vasama jaana.vasama@suvi-saatio.fi

  1. Osalemine ClassicalNEXTil.

Registreerimisinfo http://www.classicalnext.com/participate/registration

  1. Osalemine messil jazzahead!

Registreerimisinfo http://jazzahead.de/en/#tab-info-point-deadlines

  1. Lavastuse esitamine showcase´ile Music Theatre NOW

Lisainfo http://www.mtnow.org/start/

Info kandideerimise kohta avalikustatakse 1. veebruaril.

EAÜ toetab muusikaekspordi projekte

EAÜ toetab muusikaekspordi projekte

Eesti Autorite Ühingu (EAÜ) rahastatud eksporditoetuste programmi 2018. aasta esimese vooru taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2018. 

Eksporditoetuste programmist toetatakse projekte, mis edendavad eesti muusika eksporti.

Toetust võivad taotleda kõik Eestis registreeritud OÜ-d ja MTÜ-d, kellel ei ole MTÜ Eesti Muusika Ekspordi ega Eesti Autorite Ühingu ees aruandevõlgnevusi. Taotlused tuleb saata 1. veebruariks 2018 digiallkirjastatult aadressile toetusetaotlus@eau.org. Taotluse blanketi saab alla laadida SIIT.

Abikõlbulikeks kuludeks loetakse:
-sõidu- ja majutuskulusid;
-rahvusvaheliste messide ja kontaktürituste osalustasusid;
-esitluskulusid;
-promomaterjalide valmistamist (sh reklaammaterjalid, videod);
-rahvusvahelise ekspertiisi kaasamist;
-muid eksporditoetuste programmi eesmärgist lähtuvaid olulisi kulusid.

Mitteabikõlbulikeks kuludeks loetakse:
-päevarahasid;
-salvestuste väljaandmist;
-muid programmi eesmärgist lähtuvaid mitteolulisi kulusid.

Taotleja omafinantseering peab moodustama kogu projekti maksumusest vähemalt 30%.

Otsused tehakse teatavaks hiljemalt 28. veebruaril 2018.