Stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg on 22. august

Eesti Esitajate Liit ootab 22. augustini 2016.a. stipendiumitaotluseid nii loometegevusega seotud täiendõppeks kui ka loovisiku loometegevuse toetamiseks.

Lisainfo ja stipendiumitaotluse vorm on leitavad Eesti Esitajate Liidu kodulehelt. Täidetud stipendiumitaotlus palun saata hiljemalt 22. augustiks 2016.a. e-posti teel jane@eel.ee või postiaadressil Eesti Esitajate Liit, Tulika 19, 10613 Tallinn.

Kultuuriministeerium otsib muusikanõunikku

Kultuuriministeeriumi kunstide osakond otsib oma meeskonda MUUSIKANÕUNIKKU (asenduskoht).

Nõuniku ülesanne on muusikavaldkonna, sh muusikakollektiivide ja kontserdiasutuste tegevuse analüüsimine ning olulisemate probleemide väljaselgitamine, osalemine muusikaelu ja -asutuste tegevust reguleerivate õigusaktide eelnõude koostamises, riikliku finantseerimise põhimõtete väljatöötamine ning muusikaekspordi edendamine.

Kandideerimise eelduseks on:
• kõrgharidus (soovitavalt muusikaalane);
• väga hea muusikavaldkonna tundmine, sh eelnev töökogemus valdkonnas vähemalt 2 aastat;
• valdkonna koordineerimiseks vajalike õigusaktide tundmine;
• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus eesti ja inglise keeles;
• tugev algatus- ja analüüsivõime;
• väga hea suhtlemis- ning meeskonnatööoskus.

Omalt poolt pakume:
• võimalust panustada töösse elujõulise kultuuriruumi tagamise ja  arengu nimel koos professionaalse ja toetava meeskonnaga;
• meeldivat ja kaasaegset töökeskkonda, sh võimalust kohandada töökoht sobivaks erivajadusega inimesele.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel. Töökoht asub Tallinnas. Ametikoht on tähtajaline kuni ajutiselt äraoleva ametniku naasmiseni novembris 2017.

Ametikohale kandideerijal palume esitada järgmised dokumendid:
• motiveeritud avaldus;
• elulookirjeldus;
• essee teemal „Lähiaastate väljakutsed Eesti muusikamaastikul“ (1 lk).

Dokumendid palume esitada hiljemalt 19. augustil 2016 e-posti aadressil konkurss@kul.ee märgusõnaga “Muusikanõunik”.

Lisainformatsioon:
Maris Viipsi, personalijuht; telefon 628 2251
Hillar Sein, kunstide asekantsler; telefon 628 2221