Autoriõiguse koolitus

Kultuuriministeerium kutsub esitajaid – näitlejaid, interpreete jne – autoriõiguse koolitusele, mis toimub 26. novembril 2015 kell 9.30-16.15 kino Artis suures saalis.

Päevakava:

9.00-9.30                    Tervituskohv

9.30-10.45                  Intellektuaalse omandi mõiste, regionaalne ja rahvusvaheline tasand, autoriõigusega kaasnevate õiguste olemus, esitus kui kaitstav objekt, esitajale kuuluvad õigused. Kärt Nemvalts (justiitsministeeriumi nõunik)

10.45-11.00                Kohvipaus

11.00-13.00                Esituse kasutamine ja lepingute sõlmimine. Lühiülevaade võimalustest, kuidas kolmandad isikud saavad teost õiguspäraselt kasutada (õiguste üleandmine, litsents, autori loobumine oma õiguste teostamisest, vaba kasutus, avalik kasutus). Triin Tuulik (advokaadibüroo GLIMSTEDT advokaat)

13.00-14.00                Lõuna

14.00-16.15                Esitajale kuuluvad õigused (jätk, Pekingi leping 2012), õiguste piiramine ehk teose vaba kasutus, orbteosed (sh fonogrammile salvestatud esitused), kaitse tähtaeg, õiguste kollektiivne teostamine, õiguste kaitse. Kärt Nemvalts

Teemad:

 1. Intellektuaalse omandi mõiste (autoriõigus ja autoriõigusega kaasnevad õigused kui intellektuaalse omandi katusmõiste alaliigid; esitajad kui autoriõigusega kaasnevate õiguste omajate alaliik)
 2. Regionaalne (EL) ja rahvusvaheline tasand (WIPO, WTO); Pekingi leping (2012)
 3. Autoriõigusest (autoriõiguse olemus; kaitstavad teosed; isikud, kellele kuulub autoriõigus; õiguste sisu; teose kasutamine; teose vaba kasutamine; kaitse tähtaeg)
 4. Autoriõigusega kaasnevad õigused üldiselt (üldine mõiste ja seos autoriõigusega)
 5. Autoriõigusega kaasnevate õiguste sisu (esitaja isiklikud ja varalised õigused)
 6. Esituse kasutamine (õiguste üleandmine ja litsentseerimine; ainulitsents, lihtlitsents, all-litsents; autorileping)
 7. Autoriõigusega kaasnevate õiguste piiramine; esituste vaba kasutamine; orbteosed (sh fonogrammile salvestatud esitused)
 8. Autoriõigusega kaasnevate õiguste kaitse tähtajad; esitajate õiguste kaitse tähtaeg
 9. Õiguste kollektiivne teostamine (õiguste kollektiivse esindamise mõiste ja olemus; kollektiivse esindamise organisatsioonide loomine, nende tegevuse põhiprintsiibid, liikmete garantiid; õigused, mida teostatakse vaid kollektiivse esindamise organisatsiooni vahendusel; direktiiv 2014/26/EL õiguste kollektiivse teostamise kohta)
 10. Õiguste kaitse (tsiviilõigusliku kaitse vahendid, õiguste rikkumine kui süütegu)
 11. IO kodifitseerimise raames valminud autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse eelnõu lühitutvustus

Koolitusele on võimalik registreerida kuni 20. novembrini SIIN.

P.S. 25. novembril toimub analoogne, loojatele ehk kunstnikele, arhitektidele, kirjanikele jne suunatud autoriõiguse koolitus.

STIPENDIUMITAOTLUSED

Eesti Esitajate Liit ootab 20. novembrini 2015.a. stipendiumitaotluseid nii loometegevusega seotud täiendõppeks kui ka loovisiku loometegevuse toetamiseks.

Lisainfo ja stipendiumitaotluse vorm on leitavad Eesti Esitajate Liidu kodulehelt. Täidetud stipendiumitaotlus palun saata hiljemalt 20. novembriks 2015.a. e-posti teel jane@eel.ee või postiaadressil Eesti Esitajate Liit, Tulika 19, 10613 Tallinn.