Eesti muusika ekspordiprojektidele 70 000 eurot

EAÜ toetab 2012. aastal muusika ekspordiprojekte 70 000 euroga. Kummaski taotlusvoorus läheb jagamisele 35 000 eurot ja teise taotlusvooru tähtaeg on 15. oktoober 2012.

Eksporditoetust saavad taotleda kõik Eestis registreeritud MTÜ-d, OÜ-d ja FIE-d, kelle projektid on suunatud muusika ekspordi edendamisele. Eelistatud on projektid, mis aitavad tutvustada eesti muusikat ja muusikuid välisriikides ning millel on tugev eksporditulu teenimise potentsiaal. Taotlused esitatakse vabas vormis maksimaalselt 2 A4-l ja taotlus peab sisaldama taotleja andmeid, projektijuhi nime ja kontaktandmeid, projekti meeskonna ja partnerite lühikirjeldust, projekti sisulist põhjendust, eesmärke ja tegevusväljundeid, taotletavat summat ja detailset eelarvet, milles omafinantseeringu osa moodustab vähemalt 20%.

Taotlusi hindab 6-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad Juko-Mart Kõlar (MTÜ Eesti Muusika Eksport), Jüri Makarov (Viljandi Kultuuriakadeemia), Kristiina Alliksaar (Tallinn Music Week), Kristjan Mazurtšak (Eesti Jazzliit), Maria Mölder (Eesti Heliloojate Liit) ja Danel Pandre (Crunch Industry OÜ). Taotlused esitatakse pdf-formaadis 15. oktoobriks e-maili aadressile: juko@estmusic.com. Otsused tehakse teatavaks MTÜ Eesti Muusika Ekspordi uudiskirjas 2 nädala jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega.