EAÜ toetab taas muusikaekspordi projekte

Eesti Autorite Ühingu (EAÜ) rahastatud eksporditoetuste programmi taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2016. 

Eksporditoetuste programmist toetatakse projekte, mis edendavad eesti muusika eksporti.

Toetust võivad taotleda kõik Eestis registreeritud OÜ-d ja MTÜ-d, kellel ei ole MTÜ Eesti Muusika Ekspordi ega Eesti Autorite Ühingu ees aruandevõlgnevusi. Taotlused tuleb saata 1. veebruariks 2016 digiallkirjastatult aadressile mikk@estmusic.com. Taotluse blanketi saab alla laadida SIIT.

Abikõlbulikeks kuludeks loetakse:
-sõidu- ja majutuskulusid;
-rahvusvaheliste messide ja kontaktürituste osalustasusid;
-esitluskulusid;
-promomaterjalide valmistamist (sh reklaammaterjalid, videod);
-rahvusvahelise ekspertiisi kaasamist;
-muid programmi eesmärgist lähtuvaid olulisi kulusid.

Mitteabikõlbulikeks kuludeks loetakse:
-päevarahasid;
-salvestuste väljaandmist;
-muid programmi eesmärgist lähtuvaid mitteolulisi kulusid.

Taotleja omafinantseering peab moodustama kogu projekti maksumusest vähemalt 30%.

Otsused tehakse teatavaks hiljemalt 29. veebruaril 2016.

Kultuuriministeeriumi muusikauudised

  1. “Muusikafestivalid, -korraldajad ja -kollektiivid” 2016. aasta esimese vooru tulemustega saab tutvuda:
    http://www.kul.ee/et/muusikafestivalide-korraldajate-ja-kollektiivide-toetamine
  1. Kultuuriministeerium kuulutas välja taotlusvooru “Heliloomingu tellimine ja muusikaalased väljaanded”, mis toimub käesoleval aastal ühes voorus, taotluste esitamise tähtaeg on 12. veebruar 2016. Lisainfo SIIN: http://www.kul.ee/et/heliloomingu-tellimine-ja-muusikaalased-valjaanded
  1. Kultuuriministeerium kuulutas välja taotlusvooru “Muusikakonkursid ja noor muusik”, mis toimub käesoleval aastal ühes voorus, taotluste esitamise tähtaeg on 12. veebruar 2016. Lisainfo SIIN: http://www.kul.ee/et/muusikakonkursid-ja-noor-muusik
  1. Kultuuriministeerium kuulutas välja uuenenud tingimustega taotlusvooru “Eesti kultuur maailmas”, esimese vooru tähtaeg on 18. jaanuar 2016. Lisainfo SIIN: http://www.kul.ee/et/eesti-kultuur-maailmas
  1. Veel kahe nädala jooksul saab esitada kandidaate Kultuurisõbra tunnustusele, et selgitada välja kultuurivaldkonda aasta jooksul toetanud eraisikud, asutused, ettevõtted ja organisatsioonid. Kandidaate saavad esitada kõik kultuurivaldkonnaga kokku puutuvad organisatsioonid 17. jaanuarini 2016. Lisainfo SIIN: http://www.kul.ee/et/organisatsioon/kultuuriministeeriumi-tunnustused