Infoühiskonna konverents 2011 – Õigus luua, õigus tarbida

Tallinna Ülikooli konverentsikeskuses toimus 29. septembril Infoühiskonna konverents 2011 pealkirjaga „Õigus luua, õigus tarbida“. Konverentsil arutleti digitaalse sisu (muusika, filmid jne) kasutamise seonduvaid küsimusi ja esilekerkinud probleeme nii tarbijate, teensue pakkujate kui ka õiguste omajate vaatevinklist. Eesmärgiks oli leida lahendusi, mis muutunud tehnoloogiliste võimaluste olukorras looks paremaid võimalusi kõikidele osapooltele.

Kõik esitlused on kättesaadavad siit.