2019-2021 aastate erakopeerimise hüvitise vaidlus sai lahenduse

Vabariigi Valitsus andis oma 04.11.2021 kabinetinõupidamisel Justiitsministeeriumile mandaadi autorite, teose esitajate ja fonogrammitootjate esindusorganisatsioonidele saamata jäänud erakopeerimise tasu hüvitamiseks 2,85 miljoni euro ulatuses.

Varasema kohtasja käigus sai lahenduse erakopeerimise hüvitamine perioodi 2014 kuni 2018 eest. Alates 1. aprillist 2021 kehtib Eestis erakopeerimise tasu kogumisel uus kaasajastatud süsteem, kuid hüvitamist vajas varasemast kohtuasjast välja jäänud periood (01.2019-03.2021), mil regulatsioon ei taganud loomeinimestele õiglase hüvitise kogumist digikeskkonnas isiklikuks otstarbeks tehtavate koopiate eest.

2021. aasta juulikuus pöördusid 10 organisatsiooni kahju hüvitamise kaebusega Tallinna Halduskohtusse. Samaaegselt jätkasid EAÜ, EEL ja EFÜ aktiivseid läbirääkimisi Justiitsministeeriumiga, et leida antud teemal kohtuväline lahendus, mis oleks vastuvõetav kõikidel osapooltele.

Algselt Justiitsministeeriumi poolt pakutud 1,5 miljoni euro suurusest hüvitisest jõudsid osapooled läbirääkimiste käigus kokkuleppele märksa kõrgemas hüvitises, 2,85 miljonit eurot ning vastava kompromissi on kinnitanud ka kohus. Hüvitise tasumisega loetakse kõik antud vaidlusega seotud loomeinimeste esindusorganisatsioonide nõuded riigi vastu lõppenuks.

Vastavalt riigiga sõlmitud kompromissile tasutakse nimetatud hüvitise summa hiljemalt 10. detsembriks 2021 Eesti Autorite Ühingu arvelduskontole ning seejärel tehakse jaotus kümne esindusorganisatsiooni vahel. Peale väljamakse saamist saab EEL omakorda teostada 2019-2020 aastate erakopeerimise tasu jaotuse esitajate vahel.