Loometöö tasustamise küsitlus

Kultuuriministeerium on tellinud Civitta Eesti AS-ilt rakendusuuringu “Loometöö tasustamine Eestis ja loomepalga mõju hindamine”. Vastused on sisendiks loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise väljatöötamiskavatsuse protsessile. Uuringu tulemused peaks aitama kujundada Eesti loometöötajate tegevust majanduslikult kindlamaks ning erinevate valdkondade loometöö tasustamist õiglasemaks.

Küsitlusele saab vastata SIIN. See koosneb peamiselt valikvastustega küsimustest ja selle täitmine võtab aega ligikaudu 25 minutit.

Uuritakse töötamise vorme ja loometöö tasustamise praktikaid Eestis erinevate loomevaldkondade, sh eraldi ka helikunsti esindajate lõikes. Küsitlusele vastajate panus on äärmiselt oluline, sest see aitab paremini kajastada tegelikku olukorda muusika valdkonnas ning toetab kultuuri- ja loometöö väärtustamist ning tasustamist ja seeläbi ka erinevate loomealade jätkusuutlikkust üleüldiselt.