EBAREGULAARSELT TOIMUVATEL SEGAÜRITUSTEL fonogrammi või selle koopia üldsusele suunamise (avaliku esitamise) eest mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel kehtivad alljärgnevad tasu määrad:

 

TASUTA SISSEPÄÄS ÜLDSUSELE

Ürituse toimumispaigas viibivate isikute suurim lubatud arv:

1-100

101-300

301-600

601-1000

igalt järgmiselt 1000-lt

Tasu määr ürituse kohta:                                                              

5,5 € / päevas

7 € / päevas

10 € / päevas

12 € / päevas

6 € / päevas

Tasuta sissepääs üldsusele tähendab, et üritust võivad külastada kõik isikud ilma ürituse korraldaja loata.

 

TASULINE VÕI PIIRATUD SISSEPÄÄS

Ürituse toimumispaigas viibivate isikute suurim lubatud arv:

1-100

101-300

301-600

601-1000

igalt järgmiselt 1000-lt

Tasu määr ürituse kohta:                                                     

10 € / päevas

14 € / päevas

20 € / päevas

24 € / päevas

12 € / päevas

Tasu määr ürituse kohta, kui üheks esinejaks on DJ:

46 €/ päevas

64 € / päevas

102 € / päevas

154 € / päevas

128 € / päevas

 

 Segaüritus alates 01.01.2018

Alates 01.01.2024 kehtivad segaüritustele alljärgnevad tasu määrad:

TASUTA SISSEPÄÄS ÜLDSUSELE

Ürituse toimumispaigas viibivate isikute suurim lubatud arv:

1-300

301-600

601-1000

igalt järgmiselt 1000-lt

Tasu määr ürituse kohta:                                                     

9 € / päevas

12 € / päevas

15 € / päevas

7,5 € / päevas

Tasu määr ürituse kohta, kui üheks esinejaks on DJ:

39 € / päevas

61 € / päevas

93 € / päevas

77 € / päevas

 

Tasuta sissepääs üldsusele tähendab, et üritust võivad külastada kõik isikud ilma ürituse korraldaja loata.

 

TASULINE VÕI PIIRATUD SISSEPÄÄS

Ürituse toimumispaigas viibivate isikute suurim lubatud arv:

1-300

301-600

601-1000

igalt järgmiselt 1000-lt

Tasu määr ürituse kohta:                                                     

18 € / päevas

24 € / päevas

30 € / päevas

15 € / päevas

Tasu määr ürituse kohta, kui üheks esinejaks on DJ:

78 € / päevas

122 € / päevas

186 € / päevas

154 € / päevas

 

Tasuline või piiratud sissepääs tähendab, et üritusel osalemiseks peab soetama pileti või üritusel osaleda võivad isikud on määratud ürituse korraldaja poolt.

Tasuta, tasulistel või piiratud sissepääsuga üritustel, mille üheks esinejaks on diskor (DJ), kehtivad kõrgemad tasu määrad olenemata sellest, kas üritusel toimub tantsimine või mitte.

Antud fonogrammide kasutamise tasu määrad ei sisalda käibemaksu, mis lisandub vastavalt Eesti Vabariigi käibemaksuseaduses sätestatud juhtudel.


 Segaüritus alates 01.01.2024