KOOLITUSTEL, KONVERENTSIDEL JT. SARNASTEL ÜRITUSTEL, kus fonogrammi kasutamine ei oma olulist tähtsust (nt. tausta- või vahemuusika), fonogrammi või selle koopia üldsusele suunamise (avaliku esitamise) eest mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel kehtivad alljärgnevad tasu määrad:

Ürituse toimumispaigas viibivate isikute suurim arv:

1-25

-100

-500

-1000

-3000

igalt järgmiselt 1000-lt

Üritusest teatati ja leping sõlmiti enne ürituse toimumist:

2,24 € / päevas

5,43 € / päevas

7,99 € / päevas

11,50 € / päevas

19,17 € / päevas

5,11 € / päevas

Üritusest ei teatatud enne ürituse toimumist:

3,20 € / päevas

7,99 € / päevas

11,82 € / päevas

16,94 € / päevas

28,44 € / päevas

7,54 € / päevas

Antud fonogrammide kasutamise tasu määrad ei sisalda käibemaksu, mis lisandub vastavalt Eesti Vabariigi käibemaksuseaduses sätestatud juhtudel.

pdf Koolitus