TEATRIS fonogrammi või selle koopia üldsusele suunamise (avaliku esitamise) eest mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel kehtivad alljärgnevad tasu määrad:

Tasu määr etenduse kohta

kuni 50 istekohta

51 – 150 istekohta

151 – 400 istekohta

üle 400 istekoha

1-20 etendust

34 €

60 €

133 €

221 €

21-50 etendust

75 €

133 €

221 €

269 €

üle 50 etenduse

94 €

176 €

269 €

304 €

Etendusi, mida esitatakse kokku kuni kolm korda, kehtib tasu määr 17 €.

Tasu määras sisaldub tasu fonogrammide avaliku esitamise eest teatri üldsusele avatud pindadel.

Antud fonogrammide kasutamise tasu määrad ei sisalda käibemaksu, mis lisandub vastavalt Eesti Vabariigi käibemaksuseaduses sätestatud juhtudel.

HARRASTUSTEATRIS fonogrammi või selle koopia üldsusele suunamise (avaliku esitamise) eest mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel kehtivad alljärgnevad tasu määrad:

Tasu määr etenduse kohta

kuni 50 istekohta

51 – 100 istekohta

101 – 250 istekohta

üle 250 istekoha

1 – 5 etendust

15,95

20,24

23,90

27,87

6 – 15 etendust

23,90

27,87

31,86

55,76

16 – 30 etendust

31,86

55,76

79,67

111,53

31 – 80 etendust

79,67

111,53

135,44

175,25

Tasu määras sisaldub tasu fonogrammide avaliku esitamise eest etenduse toimumise kohas üldsusele avatud pindadel vahetult enne ja peale etendust ning etenduse vaheaegadel.

Kui teatril puudub püsiv esinemiskoht ja etendust esitatakse erinevates saalides või kui teatri etendusi esitatakse välilavadel (nt. projekti põhised suveteatrid), võetakse istekohtade arvuks etenduste toimumispaikade keskmine istekohtade arv.

Antud fonogrammide kasutamise tasu määrad ei sisalda käibemaksu, mis lisandub vastavalt Eesti Vabariigi käibemaksuseaduses sätestatud juhtudel.

pdf Teater