KINODES fonogrammi või selle koopia üldsusele suunamise (avaliku esitamise) eest mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel kehtivad alljärgnevad tasu määrad:

Istekohtade arv saalis                 

1-30

31-50

51-100

101-250

251-350

igalt järgmiselt algavalt 100-lt

Tasu eurodes ühes kalendrikuus

2,56 €

4,15 €

6,39 €

13,74 €

16,94 €

+ 4,47 €

Antud fonogrammide kasutamise tasu määrad ei sisalda käibemaksu, mis lisandub vastavalt Eesti Vabariigi käibemaksuseaduses sätestatud juhtudel.

pdf Kino