TELEFONI OOTEMUUSIKANA fonogrammi või selle koopia kuuldavaks tegemise eest mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel kehtivad alljärgnevad tasu määrad:

Ooteliinide arv kokku

1 – 25

– 50

– 75

– 100

Iga järgmine 50

Tasu kalendrikuus           

3,19€

5,75€

7,67€

8,95€

+ 1,28€

pdf Telefoni ootemuusika