VANGLAS, ARESTIMAJAS fonogrammi või selle koopia üldsusele suunamise (avaliku esitamise) eest mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel kehtivad alljärgnevad tasu määrad:

Teenindusaluse pinna suurus (m2)

1 – 500

501-1000

igalt järgmiselt algavalt 500-lt

Tasu eurodes üheskalendrikuus

4,47

7,99

3,20

Antud fonogrammide kasutamise tasu määrad ei sisalda käibemaksu, mis lisandub vastavalt Eesti Vabariigi käibemaksuseaduses sätestatud juhtudel.

 Kinnipidamisasutus