HAIGLA üldkasutatavates ruumides (koridorid, puhketoad, liftid jm) fonogrammi või selle koopia üldsusele suunamise (avaliku esitamise) eest mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel kehtivad alljärgnevad tasu määrad:

Haigla tasu
36,25 € / aastas

Voodikoha tasu (lisandub haigla tasule vastavalt voodikohtade arvule)
1,44 € / aastas iga voodikoha kohta

Ühele ettevõttele kuuluvaid haigla korpuseid, mis ei ole omavahel ühendatud, käsitletakse erinevate haiglatena. Haiglas eriliigiliste teenuste osutamise korral (juuksur, kauplus jm) rakendub lisaks klienditeeninduse tariif.

Antud fonogrammide kasutamise tasu määrad ei sisalda käibemaksu, mis lisandub vastavalt Eesti Vabariigi käibemaksuseaduses sätestatud juhtudel.

pdf Haigla