KODUMAJUTUS (SH KÜLALISKORTER)

Kodumajutus on füüsilise isiku valduses olevas talus, majas või korteris paiknev majutusettevõte.

Üldkasutatavates ruumides (puhkeruum, lobby, koridorid) fonogrammi või selle koopia üldsusele kuuldavaks tegemise eest mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel makstakse tasu olenevalt majutusettevõtte suurusest ehk olemasolevate tubade arvust:

Tubade arv                                                          Tasu ühes kalendrikuus

1-4 tuba                                                                                 2,23 €

5-8 tuba                                                                                 2,97 €

9-… tuba                                                                                4,10 €

Tubades fonogrammi või selle koopia üldsusele kuuldavaks tegemise eest mis tahes tehnilise vahendi (nt TV, raadio jms) või protsessi vahendusel makstakse tasu olenevalt majutusettevõtte suurusest ehk olemasolevate tubade arvust.

Tubade arv                                                          Tasu ühes kalendrikuus

1-4 tuba                                                                                 3,05 €

5-8 tuba                                                                                 4,06 €

9-… tuba                                                                                5,60 €

Toodud fonogrammide kasutamise tasumäärad on kehtestatud Eesti Fonogrammitootjate Ühingu juhatuse 26.09.2019 otsusega.

Tasu suurus ei sõltu külastajate arvust ega sellest, kas üldsus teost tegelikult tajus või mitte. Tasu suurus on ühetaoline kogu Eesti Vabariigi territooriumil ega sõltu muuhulgas ettevõtluse vormist.

Tasumäärad sisaldavad EFÜ vahendustasu, mille suuruseks on 20 % tasumäärast. Vahendustasule lisandub käibemaks Eesti Vabariigi seadusandlusega sätestatud määras.

Fonogrammide või nende koopiate kasutamisel ilma ülalmärgitud tasu maksmata on maksmisele kuuluva tasu suuruseks jooksva perioodi eest vastava tasu kahekordne määr.

pdf Kodumajutus