SÖÖKLA, mis on avatud üksnes tööpäeviti ning on mõeldud eelkõige oma maja töötajatele päevasel ajal (08.00 – 18.00) einestamiseks, ruumides fonogrammi või selle koopia üldsusele kuuldavaks tegemise eest mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel makstakse tasu ühes kalendrikuus vastavalt alljärgnevatele tasumääradele:

Külastajate kohti                                                                             

1 – 25

26 – 50

51 – 100

101 – 150

151 – 200

201 – 300

301 – 400

igalt järgmiselt 100-lt

Mehhaaniline taustmuusika tasu ühes kalendrikuus                                                                                                              

6,46 €

8,24 €

14,82 €

19,25 €

28,48 €

37,09 €

44,30 €

+ 7,49 €

 

Toodud fonogrammide kasutamise tasumäärad on kehtestatud Eesti Fonogrammitootjate Ühingu juhatuse 05.10.2022 otsusega.

Tasu maksmine annab toitlustusettevõttele õiguse kasutada Eesti Fonogrammitootjate Ühingu poolt esindatavate fonogrammitootjate fonogramme või nende koopiaid (sh nendel fonogrammidel asuvaid Eesti Esitajate Liidu poolt esindatavate esitajate esitusi) üldsusele suunamiseks (avalikuks esituseks) sööklas päevasel ajal (08:00 – 18:00) ettevõtja poolt valitud mahus. Kui lisaks mehhaanilise taustmuusika kasutamisele korraldatakse toitlustuskohas ka muid fonogrammide kasutamisega seotud meelelahutuslikke üritusi (nt diskorite esinemised, tantsuõhtud, showtantsud jms), siis maksab ettevõte tasu fonogrammide üldsusele suunamise eest nii seoses mehhaanilise taustmuusikaga kui ka sellise ürituse läbiviimisega.

Tasu maksmine ei anna õigust fonogramme või nende koopiaid reprodutseerida ega teha neid üldsusele kättesaadavaks sellisel viisil, et isikud saavad fonogrammi või selle koopiat kasutada nende poolt valitud kohas ja ajal (nt Jukebox).

Tasu suurus ei sõltu külastajate arvust ega sellest, kas üldsus teost tegelikult tajus või mitte. Tasu suurus on ühetaoline kogu Eesti Vabariigi territooriumil ega sõltu muuhulgas ettevõtluse vormist.

Eeltoodud tasumäärad ei sisalda käibemaksu, mis lisandub Eesti Vabariigi käibemaksuseaduses sätestatud juhtudel.

Tasumäärad sisaldavad EFÜ vahendustasu, mille suuruseks on 20 % tasumäärast. Vahendustasule lisandub käibemaks Eesti Vabariigi seadusandlusega sätestatud määras.

Fonogrammide või nende koopiate kasutamisel ilma ülalmärgitud tasu maksmata on maksmisele kuuluva tasu suuruseks jooksva perioodi eest vastava tasu kahekordne määr.

pdf Sööklate tasumäärad 2023