KOHALIKU OMAVALITSUSE või tema haldusalas oleva asutuse (kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 mõttes) poolt fonogrammi või selle koopia üldsusele suunamise (avaliku esitamise) eest mitteärilisel eesmärgil mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel kehtivad alljärgnevad tasu määrad:

 

Kohaliku omavalitsuse elanike arv
Vastavalt Siseministeeriumi andmetele

Tasu määr
0,032 € / elaniku kohta aastas

Miinimumtasu suuruseks on ühes kuus on 3,1 €.

Käesolevad tasu määrad ei hõlma  sissepääsu tasuga üritusi, mille puhul kehtivad segaürituste tasu määrad, tasulisi tegevusi ja fonogrammide üldsusele suunamist, mille otseseks korraldajaks ei ole kohaliku omavalitsus või tema haldusalas olev asutus.
Antud fonogrammide kasutamise tasu määrad ei sisalda käibemaksu, mis lisandub vastavalt Eesti Vabariigi käibemaksuseaduses sätestatud juhtudel.

pdf Kohalik omavalitsus