TURISMITALU, KÜLALISTEMAJA, PUHKEMAJA, PUHKEKÜLA JA -LAAGRI, HOSTELI üldkasutatavates ruumides (puhkeruum, lobby, koridorid, liftid)  fonogrammi või selle koopia üldsusele kuuldavaks tegemise eest mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel makstakse tasu olenevalt majutusettevõtte suurusest ehk olemasolevate tubade arvust:

Tubade arv                                                          Tasu ühes kalendrikuus

1-3 tuba                                                                                 2,06 €

4-10 tuba                                                                               3,27 €

11-25 tuba                                                                             5,13 €

26-50 tuba                                                                             7,17 €

51-… tuba                                                                              9,02 €

Tubades fonogrammi või selle koopia üldsusele kuuldavaks tegemise eest mis tahes tehnilise vahendi (nt TV, raadio jms) või protsessi vahendusel makstakse tasu olenevalt majutusettevõtte suurusest ehk olemasolevate tubade arvust.

Tubade arv                                                          Tasu ühes kalendrikuus

1-3 tuba                                                                                 2,78 €

4-10 tuba                                                                               4,47 €

11-25 tuba                                                                             6,99 €

26-50 tuba                                                                             9,77 €

51-… tuba                                                                              12,30 €

Toodud fonogrammide kasutamise tasumäärad on kehtestatud Eesti Fonogrammitootjate Ühingu juhatuse 05.10.2022 otsusega.

Puhkeküla ja -laager on piiratud mahus teenuseid pakkuv majutusettevõte, kus on platsid telkide ja/või haagissuvilate jaoks, parkimiskohad mootorsõidukitele ja võivad olla ka majutushooned. Puhkemaja on puhkuseks mõeldud majutusettevõte, mille toiduvalmistamise võimalust pakkuv majutushoone üüritakse välja täies ulatuses.

Tasu suurus ei sõltu külastajate arvust ega sellest, kas üldsus teost tegelikult tajus või mitte. Tasu suurus on ühetaoline kogu Eesti Vabariigi territooriumil ega sõltu muuhulgas ettevõtluse vormist.

Eeltoodud tasumäärad ei sisalda käibemaksu. Tasumäärad sisaldavad EFÜ vahendustasu, mille suuruseks on 20 % tasumäärast. Vahendustasule lisandub käibemaks Eesti Vabariigi seadusandlusega sätestatud määras.

Fonogrammide või nende koopiate kasutamisel ilma ülalmärgitud tasu maksmata on maksmisele kuuluva tasu suuruseks jooksva perioodi eest vastava tasu kahekordne määr.

pdf Turismitalud, külalistemajad, puhkemajad, puhkekülad- ja laagrid, hostelid 2023