Veesõidukis (siseriiklikud sisevee- ja rannikutranspordina kasutatavad) fonogrammi või selle koopia üldsusele suunamise (avaliku esitamise) eest mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel kehtivad alljärgnevad tasu määrad:

Perioodiks on hooaeg (1. aprill kuni 30. september ja 1. oktoober kuni 31. märts).  Lepingus tuleb ära märkida veesõidukite andmed. Nt veesõiduk nr 1 Ofelia – võimalik reisijate arv n, nr 2 Sakala – võimalik reisijate arv n2.

Aluseks lubatud maksimaalne reisijate arv, tasu ühe veesõiduki kohta ühel hooajal. Kui kaks hooaega, siis tasu korrutada kahega. Kui veesõidukis on restoran, baar, diskoteek vms, siis muusika kasutamise eest tuleb maksta eraldi tariifi alusel.

Reisijate maksimaalne arv                                                       Tasu perioodi kohta

Kuni 50 reisijat                                                                                        36,94 €

51-100 reisijat                                                                                         53,10 €

101-250 reisijat                                                                                      92,33 €

251-500 reisijat                                                                                    164,68 €

Üle 500 iga järgnev 100 reisijat                                                        +43,09 €

 

 


Veesõidukid (reisilaevad)

Tasu arvestuse aluseks lubatud maksimaalne reisijate arv, tasu ühe veesõiduki kohta kalendriaastas.

Sisaldab tasusid baari, restorani, diskoteegi vms eest.

Reisijate maksimaalne arv                                                         Tasu aasta kohta

501-1500 reisijat                                                                                     7365 €

1501-2000 reisijat                                                                                10 124 €

Üle 2000 reisija                                                                                    12 883 €

 

 

Lennukid

Tasu aluseks on võimalike reisijate arv lennukis, tasu ühe lennuki kohta kalendriaastas.

Reisijate maksimaalne arv                                                       Tasu kalendriaasta kohta

Kuni 100 reisijat                                                                                     150,06 €

101-200 reisijat                                                                                       238,56 €

201-300 reisijat                                                                                       477,11 €

Üle 300 reisija                                                                                         898,04 €

 

Bussid, trollid, trammid, taksod (sh liinitaksod)

Tasu ühe transpordivahendi kohta kalendriaastas

Väikebuss (maksimaalselt 22 istekohta)                                                    33,09 €

Buss (üle 22 istekoha)                                                                                    37,70 €

Takso (sh liinitakso)                                                                                        26,94 €

Rongid

Tasu ühe vaguni kohta kalendriaastas                                                        87,73 €

Antud fonogrammide kasutamise tasumäärad ei sisalda käibemaksu, mis lisandub vastavalt Eesti Vabariigi käibemaksuseaduses sätestatud juhtudel. Tariifid sisaldavad vahendustasu.

Toodud fonogrammide kasutamise tasumäärad on kehtestatud Eesti Fonogrammitootjate Ühingu juhatuse 27.09.2017 otsusega.

pdf Transport alates 01.01.2018