Ööklubi (sh klubi, diskoteek, lokaal, lounge, ööpubi jms) on koht, mille esmaseks eesmärgiks on meelelahutuse ja ajaviite (sh muusika kuulamise ja/või tantsimise võimaluse) pakkumine oma külastajatele ning mis on avatud üldjuhul hilistel õhtutundidel. Võrreldes toitlustusasutusega on ööklubis tavaliselt seisukohti rohkem kui istekohti. Ööklubisse sissepääs on tavaliselt reguleeritud ka vanusepiiranguga.

Ööklubis fonogrammi või selle koopia üldsusele suunamise (avaliku esituse) eest mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel maksab ööklubi haldaja/omanik tasu ühes kalendrikuus vastavalt alljärgnevatele tasumääradele:

Külastajatele avatud pind (pind m2-tes)      

 

 

              1 – 2 korda             

Lahtioleku kordade arv nädalas

                   3 – 4 korda            5 – 7 korda

– 100                                                                 138,77 €                                     196,90 €                               276,13 €

– 200                                                                 228,14 €                                      341,37 €                              490,51 €

– 300                                                                 285,77 €                                      481,19 €                              680,42 €

– 400                                                                 343,39 €                                      567,41 €                              814,40 €

– 500                                                                 401,01 €                                      633,81 €                              879,66 €

– 600                                                                 458,63 €                                      690,90 €                              946,06 €

igalt järgmiselt 100-lt                                                 + 57,62 €                                     + 65,25 €                             + 74,57 €

 

Toodud fonogrammide kasutamise tasumäärad on kehtestatud Eesti Fonogrammitootjate Ühingu juhatuse 05.10.2022 otsusega.

Tasu suurus ei sõltu külastajate arvust ega sellest, kas üldsus teost tegelikult tajus või mitte. Tasu suurus on ühetaoline kogu Eesti Vabariigi territooriumil ega sõltu muuhulgas ettevõtluse vormist.

Eeltoodud tasumäärad ei sisalda käibemaksu, mis lisandub Eesti Vabariigi käibemaksuseaduses sätestatud juhtudel.

Tasumäärad sisaldavad EFÜ vahendustasu, mille suuruseks on 20 % tasumäärast. Vahendustasule lisandub käibemaks Eesti Vabariigi seadusandlusega sätestatud määras.

Tasu maksmine annab õiguse kasutada Eesti Fonogrammitootjate Ühingu ja Eesti Esitajate Liidu poolt esindatavate fonogrammitootjate fonogramme või nende koopiaid üldsusele suunamiseks ööklubis vastavas kalendrikuus ööklubi omaniku või haldaja enda poolt valitud aegadel ja mahus. Tasu maksmine ei anna õigust fonogramme või nende koopiaid reprodutseerida.

Fonogrammide või nende koopiate kasutamisel ilma ülalmärgitud tasu maksmata on maksmisele kuuluva tasu suuruseks jooksva perioodi eest vastava tasu kahekordne määr.

pdf Ööklubid