SUUSAKESKUSTES fonogrammi või selle koopia üldsusele suunamise (avaliku esitamise) eest mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel kehtivad alljärgnevad tasu määrad:

Tõstukite kandevõime (inimest/tunnis)

1 – 1000

– 2500

– 5000

igalt järgmiselt algavalt 1000-lt

Tasu eurodes ühes kalendrikuus

7,99 €

18,53 €

30,36 €

5,75 €

Antud fonogrammide kasutamise tasu määrad ei sisalda käibemaksu, mis lisandub vastavalt Eesti Vabariigi käibemaksuseaduses sätestatud juhtudel.

pdf Suusakeskus