Kehtestatud Eesti Fonogrammitootjate Ühingu juhatuse 18.10.2021.a. otsusega, läbi räägitud Eesti Hotellide ja Restoranide Liiduga.

Toitlustusettevõtteks (näiteks restoran, pubi, kohvik, bistroo, kiirtoidukoht jms), on ettevõte, mille esmaseks eesmärgiks on oma külastajate toitlustamine (eelkõige söögi pakkumine). Võrreldes ööklubiga on toitlustusasutuses tavaliselt istekohti rohkem kui seisukohti. Juhul, kui toitlustus- ettevõtte tegevus vastab osaliselt ka ööklubi tegevusele, kohaldatakse tema suhtes ööklubi tariife.

TOITLUSTUSETTEVÕTTE (sh äriühingud, mittetulundusühingud, muud juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtja jms) ruumides fonogrammi või selle koopia üldsusele suunamise (avaliku esituse) eest mistahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel makstakse tasu ühes kalendrikuus vastavalt alljärgnevatele tasumääradele:

Külastajate  kohti                                              Mehhaaniline taustmuusika             

1 – 25                                                                         12,33  €/ kuus

26 – 50                                                                        15,72  €/ kuus

51 – 100                                                                      28,29  €/ kuus

201 – 150                                                                     36,75  €/ kuus

151 – 200                                                                     54,37  €/ kuus

201 – 300                                                                      70,81  €/ kuus

301 – 400                                                                      84,57  €/ kuus

iga järgmine 100                                                     + 14,30  €/ kuus

 

Külastajate                                 Meelelahutuslike ürituste arv nädalas

kohti                            1-2 korda                  3 – 4 korda                 5 – 7 korda

1 – 25                          20,65  €/ kuus             26,76 €/ kuus               38,65 €/ kuus

26 – 50                          23,86  €/ kuus            32,55 € kuus              50,38 €/ kuus

51 – 100                        32,42  € /kuus            44,52 €/ kuus              71,19 €/ kuus

201 – 150                      41,30  €/ kuus            56,48 €/ kuus              89,03 €/ kuus

151 – 200                      50,17  €/ kuus            68,15 €/ kuus               109,60 €/ kuus

201 – 300                      59,10  €/ kuus            80,12 €/ kuus               133,56 €/ kuus

301 – 400                      67,99  €/ kuus            91,86 €/ kuus               151,32 €/ kuus

iga järgmine 100        + 8,57  €/ kuus         + 11,96 €/ kuus              + 17,84 €/ kuus

Kasutaja tasub fonogrammide kasutamise eest mehhaanilise muusika avaliku esitamise eesmärgil järgmiselt:
• toitlusettevõttes mehhaanilise taustmuusika eest vastavalt külastajate kohtade arvule;
• kui lisaks mehhaanilise taustmuusika kasutamisele korraldatakse toitlustuskohas ka muid fonogrammide kasutamisega seotud meelelahutuslikke üritusi (nt diskorite esinemised, tantsuõhtud, showtantsud, striptiisishow, jms), siis maksab toitlustusettevõte tasu fonogrammide üldsusele suunamise eest nii seoses mehhaanilise taustmuusikaga kui ka sellise ürituse läbiviimisega.

Tasu maksmine annab toitlustusettevõttele õiguse kasutada Eesti Fonogrammitootjate Ühingu poolt esindatavate fonogrammitootjate fonogramme või nende koopiaid (sh nendel fonogrammidel asuvaid Eesti Esitajate Liidu poolt esindatavate esitajate esitusi) avalikuks esituseks toitlustusettevõttes vastavas kalendrikuus toitlustusettevõtte enda poolt valitud aegadel ja mahus.

Tasu maksmine ei anna õigust fonogramme või nende koopiaid reprodutseerida ega teha neid
üldsusele kättesaadavaks sellisel viisil, et isikud saavad fonogrammi või selle koopiat kasutada
nende poolt valitud kohas ja ajal (nt Jukebox).

Tasu suurus ei sõltu külastajate arvust ega sellest, kas üldsus teost tegelikult tajus või mitte. Tasu suurus on ühetaoline kogu Eesti Vabariigi territooriumil ega sõltu muuhulgas ettevõtluse vormist.

Eeltoodud tasumäärad ei sisalda käibemaksu, mis lisandub Eesti Vabariigi käibemaksuseaduses sätestatud juhtudel.

Tasumäärad sisaldavad EFÜ vahendustasu, mille suuruseks on 20% tasumäärast. Vahendustasule lisandub käibemaks Eesti Vabariigi seadusandlusega sätestatud määras.

Fonogrammide või nende koopiate kasutamisel ilma ülalmärgitud tasu maksmata on maksmisele kuuluva tasu suuruseks jooksva perioodi eest vastava tasu kahekordne määr.

pdf Toitlustusettevõtted alates 01.01.2023