Toitlustusettevõtteks (näiteks restoran, pubi, kohvik, bistroo, kiirtoidukoht jms) on ettevõte, mille esmaseks eesmärgiks on oma külastajate toitlustamine (eelkõige söögi pakkumine). Võrreldes ööklubiga on toitlustusasutuses tavaliselt istekohti rohkem kui seisukohti.

Juhul, kui toitlustusettevõtte tegevus vastab osaliselt ka ööklubi tegevusele, kohaldatakse tema suhtes ööklubi tariife.

TOITLUSTUSETTEVÕTTE (sh äriühingud, mittetulundusühingud, muud juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtja jms) ruumides fonogrammi või selle koopia üldsusele suunamise (avaliku esituse) eest mistahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel makstakse tasu ühes kalendrikuus vastavalt alljärgnevatele tasumääradele:

Külastajate  kohti                                              Mehhaaniline taustmuusika             

1 – 25                                                                         11,18  €/ kuus

26 – 50                                                                        14,25  €/ kuus

51 – 100                                                                      25,66  €/ kuus

201 – 150                                                                     33,33  €/ kuus

151 – 200                                                                     49,32  €/ kuus

201 – 300                                                                      64,23  €/ kuus

301 – 400                                                                      76,71  €/ kuus

iga järgmine 100                                                     + 12,97  €/ kuus

 

Külastajate                                 Meelelahutuslike ürituste arv nädalas

kohti                            1-2 korda                  3 – 4 korda                 5 – 7 korda

1 – 25                           18,73  €/ kuus             24,27  €/ kuus               35,05 €/ kuus

26 – 50                          21,64  €/ kuus            29,52  € kuus               45,70 €/ kuus

51 – 100                        29,40  € /kuus            40,38  €/ kuus              64,57 €/ kuus

201 – 150                      37,46  €/ kuus            51,23  €/ kuus              80,75 €/ kuus

151 – 200                      45,51  €/ kuus            61,81 €/ kuus               99,41 €/ kuus

201 – 300                      53,60  €/ kuus            72,66 €/ kuus               121,15 €/ kuus

301 – 400                      61,66  €/ kuus            83,31 €/ kuus               137,25 €/ kuus

iga järgmine 100        + 7,77  €/ kuus         + 10,85 €/ kuus              + 16,18 €/ kuus

Tasu maksmine annab toitlustusettevõttele õiguse kasutada Eesti Fonogrammitootjate Ühingu ja Eesti Esitajate Liidu poolt esindatavate fonogrammitootjate fonogramme või nende koopiaid üldsusele suunamiseks (avalikuks esituseks) toitlustusettevõttes vastavas kalendrikuus toitlustusettevõtte enda poolt valitud aegadel ja mahus. Kui lisaks mehhaanilisele taustmuusikale pakutakse ka tantsimise võimalust mehhaanilise muusika saatel, siis makstakse tasu nii mehhaanilise taustmuusika kui ka tantsimise võimaldamise eest. Tasu maksmine ei anna õigust fonogramme või nende koopiaid reprodutseerida ega teha neid üldsusele kättesaadavaks sellisel viisil, et isikud saavad fonogrammi või selle koopiat kasutada nende poolt valitud kohas ja ajal (nt Jukebox).

Tasu suurus ei sõltu külastajate arvust ega sellest, kas üldsus teost tegelikult tajus või mitte. Tasu suurus on ühetaoline kogu Eesti Vabariigi territooriumil ega sõltu muuhulgas ettevõtluse vormist.

Antud fonogrammide kasutamise tasumäärad ei sisalda käibemaksu, mis lisandub Eesti Vabariigi käibemaksuseaduses sätestatud juhtudel.

pdf Toitlustus alates 01.01.2017