Kehtestatud Eesti Fonogrammitootjate Ühingu juhatuse 18.10.2021.a. otsusega, läbi räägitud
Eesti Hotellide ja Restoranide Liiduga.

MAJUTUSETTEVÕTTE (sh äriühingud, mittetulundusühingud, muud juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtja jms) üldkasutatavates ruumides (nt lobby, koridorid, liftid)  fonogrammi või selle koopia üldsusele suunamise (avaliku esituse) eest mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel makstakse tasu ühes kalendrikuus sõltuvalt majutusettevõtte suurusest ehk olemasolevate tubade arvust:

Tubade arv                            Tasu ühes kalendrikuus

1 – 50                                                      9,19 €/kuus

51 – 100                                                18,38 €/kuus

101 – 200                                             27,47 €/kuus

201 – 300                                             36,66 €/kuus

iga järgmine 100                            +14,67 €/kuus

 

MAJUTUSETTEVÕTTE (sh äriühingud, mittetulundusühingud, muud juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtja jms) numbritubades fonogrammi või selle koopia üldsusele (külastajatele) suunamise eest mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel makstakse tasu ühes kalendrikuus vastavalt alljärgnevale hinnakirjale:

Tubade arv                          Tasu ühes kalendrikuus

1 – 50                                                   12,54 €/kuus

51 – 100                                                25,06 €/kuus

101 – 200                                             37,44 €/kuus

201 – 300                                             49,97 €/kuus

iga järgmine 100                            +20,01 €/kuus

Tasu suurus ei sõltu külastajate arvust ega sellest, kas üldsus teost tegelikult tajus või mitte. Tasu suurus on ühetaoline kogu Eesti Vabariigi territooriumil ega sõltu muuhulgas ettevõtluse vormist.

Fonogrammide kasutamise eest majutusettevõtte toitlustuskohas ja/või teeninduspunktides (nt juuksur, maniküür, massaažiteenus jms) tasutakse eraldi vastavalt selleks kehtestatud tasumääradele.

Eeltoodud tasumäärad ei sisalda käibemaksu, mis lisandub Eesti Vabariigi käibemaksuseaduses sätestatud juhtudel. Tasumäärad sisaldavad EFÜ vahendustasu, mille suuruseks on 20% tasumäärast.  Vahendustasule lisandub käibemaks Eesti Vabariigi seadusandlusega sätestatud määras.

Fonogrammide või nende koopiate kasutamisel ilma ülalmärgitud tasu maksmata on maksmisele kuuluva tasu suuruseks jooksva perioodi eest vastava tasu kahekordne määr

pdf Majutusettevõtete tasumäärad 2023