Tasu määrade muudatused

Alates 2024. aastast muutuvad fonogrammide avaliku esitamise tasu määrad klienditeeninduse valdkonnas, mis on püsinud muutumatuna viimased 7 aastat.

Uute, klienditeeninduse valdkonnas alates 1. jaanuarist 2024 kehtivate tasu määradega saab tutvuda Eesti Esitajate Liidu kodulehel http://www.eel.ee/et/klienditeenindus/

Sõlmitud lepingud kehtivad edasi, muudatus mõjutab ainult rakendatavaid tasu määrasid.

EEL on klienditeeninduse tasu määrade muudatused kooskõlastatud Eesti Kaupmeeste Liiduga, mis on suurim kaubanduse valdkonna esindusorganisatsioon.

Lisaks klienditeeninduse valdkonnale kehtivad alates 01.01.2024 uued tasu määrad järgmistes valdkondades:
Segaüritused
Koolitus, konverents
Mess ja näitus
Muuseum, kunstinäitus, raamatukogu
Töökohad

Kõikide kehtivate või tulevikus kehtima hakkavate tasu määradega on võimalik tutvuda http://www.eel.ee/et/muusika-kasutajad/litsentsitasu-maarad/