Kultuuriministeerium toetusmeetmed muusikavaldkonnale

Kultuuriministeerium avaldas kriisipaketi toetusmeetme tingimused muusikavaldkonnale.

Taotlusi saab esitada alates 8. maist kuni 18. maini läbi Toetuste Menetlemise Infosüsteemi.
Taotlusi on oodatud esitama nii juriidilised isikud kui ka füüsilisest isikust ettevõtjad, kelle põhitegevus on seotud muusikavaldkonnaga vastavalt toetusmeetme tingimustele.

Taotlusvoor Kultuuriministeeriumilt toetust seni mitte saanud kontserdikorraldajad, kollektiivid, esitajad ja tugiteenused
Maht 2,2 miljonit eurot.

Taotlusvoor Kultuuriministeeriumilt toetust saavad asutused ja organisatsioonid on isikutele, kes on varasemalt saanud Kultuuriministeeriumilt 2020. aastal toetust  „Muusikakollektiivid ja kontserdikorraldajad” või „Muusikafestivalid ja suursündmused” või „Helilooming ja muusikaalased väljaanded” või „Muusikakonkursid” või „Eesti kultuur maailmas” taotlusvoorudest;
Maht 1,8 miljonit eurot.

Juhime tähelepanu, et tutvuksite põhjalikult taotlusvoorude tingimustega, mille leiate kultuuriministri määrusest “COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi kultuuri- ja spordivaldkonnale“. Määruse seletuskiri on leitav siit.

Oluline on taotluses esitada organisatsiooni põhitegevusega seotud kahjud kogu ulatuses. Iga juriidiline üksus saab esitada ühe taotluse.
Soovitame vajadusel konsulteerida ministeeriumi muusikanõuniku Madli-Liis Partsiga madli-liis.parts@kul.ee