KULKA eristipendiumi ettepaneku tegemine ja ravimitoetused

Eesti Kultuurkapitali veebilehel on võimalik alates 6. aprillist kuni 30. aprillini erakorraliselt esitada eristipendiumi eraldamise ettepanekuid ja taotleda ravimitoetust, vt Eristipendiumide eraldamise kord; üldkorra muudatus (ravimitoetused p .2.6.2.) ja KKK.

STIPENDIUMI

eraldamiseks võivad põhjendatud ettepanekuid esitada nii eraisikud kui ka juriidilised isikud ning stipendium eraldatakse eraisikule. Stipendiumi e-kulka kaudu taotleda ei saa. Stipendiumi ettepaneku vormi saab täita Kulka veebilehel.

RAVIMITOETUSTE 
eraldamisel lähtutakse vastava sihtkapitali/ekspertgrupi raha jagamise korrast.
Ettepaneku ravimitoetuse eraldamiseks saab teha kirjanduse, kujutava ja rakenduskunsti, helikunsti ja näitekunsti sihtkapitalile (ettepanek tuleb saata vastava sihtkapitali e-mailile, nt naitekunst@kulka.ee).
Taotluse ravimitoetuse eraldamiseks saab esitada arhitektuuri, audiovisuaalse kunsti, kehakultuuri ja spordi ning rahvakultuuri sihtkapitalile ja maakondlikele ekspertgruppidele  e-kulka kaudu. Ravimitoetuse eraldamise kehtivaid nõudeid palume eelnevalt vaadata vastava sihtkapitali või ekspertgrupi raha jagamise korrast.

 

Menetletakse ainult nõuetekohaseid ning nimetatud perioodi jooksul esitatud ettepanekuid ja taotlusi. Eristipendium/ravimitoetus eraldatakse ainult väga põhjendatud juhul. Positiivsed vastused saadame välja hiljemalt 10. mail.