Uudised

STIPENDIUMITAOTLUSTE ESITAMISE TÄHTAEG ON 20. AUGUST 2018

Stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg Eesti Esitajate Liidus on 20. august. Kui stipendiumitaotluse esitamise viimane päev satub riiklikule pühale, on tähtajaks sellele järgnev tööpäev.

Eesti Esitajate Liit ootab 21. augustini 2018.a. stipendiumitaotluseid nii loometegevusega seotud täiendusõppeks kui ka loovisiku loometegevuse toetamiseks. Täidetud stipendiumitaotlus saatke palun hiljemalt 21. augustiks 2018.a. e-posti teel jane@eel.ee või Eesti Esitajate Liidu postiaadressile Paldiski mnt 96a, 13522 Tallinn. Lisainfo ja stipendiumitaotluse vorm on leitavad Eesti Esitajate Liidu kodulehelt http://www.eel.ee/et/esitajad/stipendiumid/.

MTÜ EESTI ESITAJATE LIIT ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

MTÜ Eesti Esitajate Liit üldkoosolek toimub 18. juunil 2018.a. kell 11.00 Eesti Näitlejate Liidu saalis, aadressil Uus 5, Tallinn.

Päevakord:

 1. Päevakorra kinnitamine;
 2. 2017.a. majandusaasta aruande arutamine;
 3. 2017.a. majandusaasta aruande kinnitamine;
 4. Läbipaistvusaruanne;
 5. Juhatuse liikmete määramine;
  6. Muud küsimused;
  7. Sõnavõtud

Lisainformatsioon: Eesti Esitajate Liit, Paldiski mnt 96a, 13522 Tallinn, tel: 6 50 51 71, e-post: eel@eel.ee

STIPENDIUMITAOTLUSTE ESITAMISE TÄHTAEG 20.05.2018

Stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg Eesti Esitajate Liidus on 20. mai. Kui stipendiumitaotluse esitamise viimane päev satub nädalavahetusele, on tähtajaks sellele järgnev tööpäev.

Eesti Esitajate Liit ootab 21. maini 2018.a. stipendiumitaotluseid nii loometegevusega seotud täiendusõppeks kui ka loovisiku loometegevuse toetamiseks. Täidetud stipendiumitaotlus saatke palun hiljemalt 21. maiks 2018.a. e-posti teel jane@eel.ee või Eesti Esitajate Liidu postiaadressile Paldiski mnt 96a, 13522 Tallinn. Lisainfo ja stipendiumitaotluse vorm on leitavad Eesti Esitajate Liidu kodulehelt http://www.eel.ee/et/esitajad/stipendiumid/.

STIPENDIUMITAOTLUSTE ESITAMISE TÄHTAEG ON 20.02.2018

Eesti Esitajate Liit ootab 20. veebruarini 2018.a. stipendiumitaotluseid nii loometegevusega seotud täiendusõppeks kui ka loovisiku loometegevuse toetamiseks. Täidetud stipendiumitaotlus saatke palun hiljemalt 20. veebruariks 2018.a. e-posti teel jane@eel.ee või Eesti Esitajate Liidu postiaadressile Paldiski mnt 96a, 13522 Tallinn. Lisainfo ja stipendiumitaotluse vorm on leitavad Eesti Esitajate Liidu kodulehelt http://www.eel.ee/et/esitajad/stipendiumid/.

Kultuuriministeeriumi muusikauudised – jaanuar 2018

Head muusikavaldkonna korraldajad ja muusikud,

Juubeliaasta on alanud muusikarohkelt ning Kultuuriministeerium jagab uut infot, mis võiks aidata kaasa teie korraldustööle ja esinemistele.

1.Kultuuriministeeriumi uus taotlusvoor „Rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste toetamine“

Lisainfo http://www.kul.ee/et/rahvusvaheliste-kultuuri-ja-spordisundmuste-toetamine

Taotlusi saab esitada jooksvalt.

 1. Kultuuriministeeriumi taotlusvoor „Muusikafestivalid, -korraldajad ja kollektiivid“

Lisainfo http://www.kul.ee/et/muusikavaldkonna-toetusprogramm

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts. Laieneb sündmustele, mis toimuvad vahemikus 01.09.2018-28.02.2019

 1. Kultuuriministeeriumi taotlusvoor „Eesti kultuur maailmas“

Lisainfo http://www.kul.ee/et/eesti-kultuur-maailmas

Tähtaeg 15. mai.

 1. Eesti Autorite Ühingu taotlusvoorud (sh Eesti muusika eksport)

Lisainfo http://www.eau.org/see-on-eau/eau-toetab/

Tähtaeg 1. veebruar.

 1. Soome etenduskunstide toetusprogramm TelepART.

Etenduskunstnike rahvusvahelises kultuurivahetusprogrammis TelepART saavad kaasa lüüa ka Baltimaade esinejad ja organisatsioonid. Soome Instituutide võrgustikust alguse saanud programm toetab etenduskunstnike külalisesinemisi Soomes ja soome esinejate kutsumist Baltimaadesse.

Lisainfo http://www.applytelepart.com/

 Eesti-Soome Kultuurifond

 1. aasta lõpus käivitus uus Eesti-Soome koostööd tugevdav fond, mis võtab vastu ettepanekuid Eesti-Soome kunsti-, kultuuri- või haridusalase koostööprojekti toetamiseks kuni 15 tuhande euro suuruse stipendiumiga. Toetatav projekt eeldab võrdväärset panust mõlemalt maalt ja eeldusi ekspordiks kolmandatesse maadesse.

Fondi koduleht avatakse 5. veebruaril, taotluste esitamise tähtaeg on 28. veebruar.

Lisainfo ja kontakt Jaana Vasama jaana.vasama@suvi-saatio.fi

 1. Osalemine ClassicalNEXTil.

Registreerimisinfo http://www.classicalnext.com/participate/registration

 1. Osalemine messil jazzahead!

Registreerimisinfo http://jazzahead.de/en/#tab-info-point-deadlines

 1. Lavastuse esitamine showcase´ile Music Theatre NOW

Lisainfo http://www.mtnow.org/start/

Info kandideerimise kohta avalikustatakse 1. veebruaril.

EAÜ toetab muusikaekspordi projekte

EAÜ toetab muusikaekspordi projekte

Eesti Autorite Ühingu (EAÜ) rahastatud eksporditoetuste programmi 2018. aasta esimese vooru taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2018. 

Eksporditoetuste programmist toetatakse projekte, mis edendavad eesti muusika eksporti.

Toetust võivad taotleda kõik Eestis registreeritud OÜ-d ja MTÜ-d, kellel ei ole MTÜ Eesti Muusika Ekspordi ega Eesti Autorite Ühingu ees aruandevõlgnevusi. Taotlused tuleb saata 1. veebruariks 2018 digiallkirjastatult aadressile toetusetaotlus@eau.org. Taotluse blanketi saab alla laadida SIIT.

Abikõlbulikeks kuludeks loetakse:
-sõidu- ja majutuskulusid;
-rahvusvaheliste messide ja kontaktürituste osalustasusid;
-esitluskulusid;
-promomaterjalide valmistamist (sh reklaammaterjalid, videod);
-rahvusvahelise ekspertiisi kaasamist;
-muid eksporditoetuste programmi eesmärgist lähtuvaid olulisi kulusid.

Mitteabikõlbulikeks kuludeks loetakse:
-päevarahasid;
-salvestuste väljaandmist;
-muid programmi eesmärgist lähtuvaid mitteolulisi kulusid.

Taotleja omafinantseering peab moodustama kogu projekti maksumusest vähemalt 30%.

Otsused tehakse teatavaks hiljemalt 28. veebruaril 2018.

STIPENDIUMITAOTLUSTE ESITAMISE TÄHTAEG EESTI ESITAJATE LIIDUS ON 20. NOVEMBER

Eesti Esitajate Liit ootab 20. novembrini 2017.a. stipendiumitaotluseid nii loometegevusega seotud täiendusõppeks kui ka loovisiku loometegevuse toetamiseks. Täidetud stipendiumitaotlus saatke palun hiljemalt 20. novembriks 2017.a. e-posti teel jane@eel.ee või Eesti Esitajate Liidu postiaadressile Paldiski mnt 96a, 13522 Tallinn. Lisainfo ja stipendiumitaotluse vorm on leitavad Eesti Esitajate Liidu kodulehelt http://www.eel.ee/et/esitajad/stipendiumid/.

EEL liikmetest lauljate kingitus Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks

Südamlik uusversioon laulust “Maa tuleb täita lastega” (Hando Runnel /Vello Toomemets) on tuntud lauljate kingitus Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks.

Ma tuleb täita lastega
Solistid: Toomas Lunge, Lenna Kuurmaa, Ivo Linna, Birgit Sarrap, Ruslan Trochynskyi, Hele Kõrve, Genka, Koit Toome, Hanna-Liina Võsa, Liisi Koikson ja Stig Rästa

Laulupesa laululapsed: Liisa Liiva, Anelle Elisabeth Birken, Susanna Songisepp, Artur Talts, Tristan Erik Teniste, Anni Aavik, Gristella Mõttus, Sofia Soosaar, Kiira Pettai, Ruudi Paadik, Pärt Luhamaa, Heinart Pärn, Arlene Raudva, Hele Mai Sõrmus, Eleanor Reiter, Lisell Reismaa, Grete Estelle Värv

Stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg Eesti Esitajate Liidus on 20. august.

Stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg Eesti Esitajate Liidus on 20. august. Kui stipendiumitaotluse esitamise viimane päev satub nädalavahetusele, on tähtajaks sellele järgnev tööpäev.

Eesti Esitajate Liit ootab 21. augustini 2017.a. stipendiumitaotluseid nii loometegevusega seotud täiendusõppeks kui ka loovisiku loometegevuse toetamiseks. Täidetud stipendiumitaotlus saatke palun hiljemalt 21. augustiks 2017.a. e-posti teel jane@eel.ee või Eesti Esitajate Liidu postiaadressile Paldiski mnt 96a, 13522 Tallinn. Lisainfo ja stipendiumitaotluse vorm on leitavad Eesti Esitajate Liidu kodulehelt http://www.eel.ee/et/esitajad/stipendiumid/.

Kultuuriminister Indrek Saar kinnitas 2017. aasta kultuuristipendiumide saajad

Kultuuriministeerium määras riigi 2017. aasta kultuuristipendiumid. Stipendiumiga toetatakse õpinguid välisriigis ning olulisi kultuuriprojekte ja loomingulisi tellimusi.

Stipendiumid on suunatud õpinguteks välismaa kõrgkoolides või teadusasutustes ning oluliste kultuuriprojektide ja loominguliste tellimuste heaks. Vaata siit kultuuriminister Indrek Saare käskkirja, milles on seekordsed stipendiaadid.

Stipendiumi võib saada füüsiline ja juriidiline isik või asutus. Ettepanekuid stipendiumile võivad esitada loomeliidud, omavalitsused ning teised juriidilised isikud ja asutused, kelle põhikirjas või põhimääruses on sätestatud kultuuri- või haridusalane tegevus. Füüsilised isikud iseennast stipendiumile esitada ei saa. Lähemalt saab kultuuristipendiumide kohta lugeda Kultuuriministeeriumi kodulehel.

Aastas saab välja anda kuni 20 stipendiumit, ühe stipendiumi suurus on 2300 eurot.

Eesti Esitajate Liidul on heameel tõdeda, et kultuuristipendiumite saajate hulgas on mitmeid meie liikmeid, kelle õpinguid on EEL varasemalt toetanud.