AUTORIÕIGUS 30

Põhiseaduse 30. aastapäeval pöörab Justiitsministeerium tähelepanu suurematele justiitsvaldkonna õigusreformidele, millel on sellel aastal ümmargused tähtpäevad. Põhiseaduse ja õigusreformide ümmarguste tähtpäevade tähistamiseks korraldab Justiitsministeerium koos Riigiõiguse Sihtkapitali, Riigikohtu, Õiguskantsleri Kantselei, Patendiameti, Eesti Juristide Liidu ja Eesti Akadeemilise Õigusteadlaste Seltsiga konverentside sarja, mis käsitlevad neid teemasid lähemalt nii ajaloo, tänapäeva kui ka tuleviku vaates.
Kokku toimub sarjas kuus konverentsi:
– Kohtureform 30
– Haldusmenetlus 20
– Kriis ja põhiseadus
Autoriõigus 30
– Karistusõigus 20
– Võlaõigus 20

Autoriõigusele pühendatud konverents toimub 25. augustil. Konverentsil uuritakse, millist alusloogikat autoriõiguse maailm peegeldab ja kas aastate jooksul seadusse tehtud muudatused moodustavad toimiva terviku.

Otsitakse vastuseid, kas loometöö resultaatide kasutamise väärtusahelas on kõikide lülide huvid tasakaalustatult kaitstud ning milliseid uusi õiguste omajaid seadus kaitsma peaks ja arutleme valdkonna tuleviku üle küsides, kas ja kui põhimõttelisi uuendusi selle valdkonna regulatsioon vajab.

PROGRAMM

09.30-10.00       Kogunemine
Ministeeriumide ühishoone, Suur-Ameerika 1, Tamme saal

10.00-10.10       Avasõnad
Lea Danilson-Järg, justiitsminister

Heddi Lutterus, justiitsministeeriumi õiguspoliitika valdkonna
asekantsler

10.10-12.00       Paneel: Ajalooline ülevaade – 30 aastat autoriõigust
ehk kust me tuleme ja kuhu me läheme?

Moderaator: Heiki Pisuke, Tartu Ülikooli emeriitprofessor

                            Ettekanne: „Sissejuhatus ja pilguheit autoriõiguse
kujunemisele Eestis“
Ettekandja: prof Heiki Pisuke

                            Ettekanne: „Patendiameti uuenenud rollist autoriõiguse
valdkonda puudutavate rakenduslike küsimuste
koordineerimisel“
Ettekandja: Märt Kraft, Patendiameti arendusjuht

                            Ettekanne: „Ülevaade viimastest muudatustest autoriõiguse
seadusesse“

Ettekandja: Kärt Nemvalts, justiitsministeeriumi intellektuaalse
omandi ja konkurentsiõiguse talituse juhataja

Ettekanne: Autorite jaoks ja autorite eest – õiguste
kollektiivne teostamine
 EAÜ näitel
Ettekandja: Mati Kaalep, Eesti Autorite Ühingu tegevdirektor

Diskussioon

12.00-13.00        Lõuna

13.00-14.30        Paneel: Vaba kasutus – kasutajate huvidest ehk autoriõiguse
olemuslikust „tasakaaluharjutusest“

Moderaator: Urmas Ambur, Eesti Esitajate Liidu tegevdirektor

Ettekanne: „Kas unustatud kultuuripärand saab uue elu?
Mäluasutuste digikogudest uute erandite valguses“

Ettekandja: Karmen Linask, Rahvusraamatukogu sotsiaalia ja
parlamendiraamatukogu juhataja 

Ettekanne: „Teksti ja -andmekaeve regulatsioonist
autoriõiguse seaduses“
Ettekandja: Aleksei Kelli, Tartu Ülikooli intellektuaalse omandi
õiguse professor

                             Ettekanne: „Hariduserandi pakutavad võimalused ja
väljakutsed“

Ettekandja: Gea Lepik, Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik ja
Tartu Ülikooli tsiviilõiguse nooremlektor

Diskussioon

14.30-15.00        Kohvipaus

15.00-16.45        Paneel: „Mündi teine pool – ainuõiguste täiendava kaitse vajadusest
ehk ka õiguste omajatel on huvid“

Moderaator: Helle Tiikmaa, Eesti Ajakirjanike Liidu esimees

Ettekanne: „Ajakirjandusväljaande kirjastajate õiguste kaitse“
Ettekandja: Elise Vasamäe, Palladium Advokaadibüroo
partner vandeadvokaat

Ettekanne: „Autorilepingutest praktiku pilgu läbi“
Ettekandja: Kaido Uduste, Advokaadibüroo Kaido Uduste
vandeadvokaat

                                   Diskussioon, päeva kokkuvõte