Loovisikute ja loomeliitude seaduse muudatused jõustuvad 5. märtsil 2022

5. märtsist kuni 31. detsembrini 2022 kehtivad loovisikute ja loomeliitude seaduse muudatused:

  • Ei kehti 2 aastase pausi nõuet kahe loometoetuse perioodi vahel;
  • Loometoetusele eelneval kuul tohib loovisiku sissetulek olla kuni üks miinimumpalk kuus ehk 654 eurot bruto;
  • Loometoetuse saamisega samaaegselt tohib loovisik saada sissetulekut kuni ühe miinimumpalga ulatuses ehk 654 eurot kuus, brutotasuna.