Muusikuid toetavad nimelised allfondid

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab 15. oktoobrini 2019.a. vastu taotlusi 2020. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks. Taotlusi saab esitada meili teel post@erkf.ee või posti teel Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond aadressil: Ants Lauteri 7-13, 10145 Tallinn. Täpsemat informatsiooni jagamise tingimuste kohta ning taotluse esitamiseks vajaliku ankeedi saab Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljelt www.erkf.ee

Stipendiume ja toetusi jagatakse 138-st nimelisest allfondist, millest mitmed toetavad muusikuid.

Eesti Ühispanga fond toetab festivalide, kontsertide ja etenduste korraldamist maakondades. Jagamisele tuleb 1000 eurot.

Eri Klasi fond toetab muusikaelu arengut Eestis. Jagamisele tuleb 2000 eurot.

Georg Otsa fond toetab noori lauljaid. Jagamisele tuleb 1000 eurot.

Hans Teetlausi fond toetab Eesti Vabariigi kodanikest noorte kuni 35-aastaste klassikalise (ooperi-) laulu eriala üliõpilaste või juba omandatud kõrgharidusega ooperilauljate lauluõpinguid välisriikides. Jagamisele tuleb 1000 eurot. Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule. Halduskogu on 3-liikmeline: Margus Arvisto, Nadja Kurem, Rein Tiik.

Hotell Viru fond toetab džässmuusika arengut Eestis. Jagamisele tuleb 500 eurot.

Ilmar Oleski fond toetab noori ja võimekaid instrumentaliste klassikalise- ja džässmuusika alal. Jagamisele tuleb kaks 1000 euro suurust stipendiumi.

Liisa Suusteri ja Carolina Kremenetski mälestusfond toetab sel aastal pianistide õpinguid välismaal. Jagamisele tuleb 500 eurot.

Mati Palmi fond toetab noori lauljaid enesetäiendamisel bel canto laulustiili alal Itaalias. Jagamisele tuleb 1000 eurot. Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule. Halduskogu on 3-liikmeline: Anu Kaal, Ivo Kuusk, Ülar-Johannes Palm.

Matti Lehtineni fond toetab lauljate täiendusõpet Sibeliuse Akadeemias või mujal välismaal. Jagamisele tuleb 2000 eurot.

Rakvere muusikafond toetab Rakvere linna muusikaelu arengut. Jagamisele tuleb 1000 eurot. Halduskogu on 5-liikmeline: Andres Jaadla, Endel Nõgene, Toivo Peäske, Peep Pihlak, Merle Silla.

Salva Kindlustuse fond toetab noorte muusikute osalemist konkurssidel. Jagamisele tuleb 500 eurot.

Tiina Tammani fond toetab omapärast ja iseseisvat mõtlemist õppivate või loovtööga tegelevate noorte seas. Kandideerida võivad nii õpilased, tudengid kui ka kuni 30-aastased loomingulise tööga (kirjanikud, kunstnikud, fotograafid, ajakirjanikud jne) tegelevad noored. Omapärase ja iseseisva mõtlemise demonstreerimiseks on vaja kirjutada teemal „Mul on üks mõte“. Jagamisele tuleb 1000 eurot. Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Tiina Tammanile.