STIPENDIUMITAOTLUSTE ESITAMISE TÄHTAEG ON 20. VEEBRUAR 2020.A.

Eesti Esitajate Liit ootab 20. veebruarini 2020.a. stipendiumitaotluseid nii loometegevusega seotud täiendusõppeks kui ka loovisiku loometegevuse toetamiseks.

Täidetud stipendiumitaotlus saatke palun hiljemalt 20. veebruariks 2020.a. e-posti teel jane@eel.ee või Eesti Esitajate Liidu postiaadressile Paldiski mnt 96a, 13522 Tallinn.

Lisainfo ja stipendiumitaotluse vorm on leitavad Eesti Esitajate Liidu kodulehelt aadressiga http://www.eel.ee/et/esitajad/stipendiumid/.

Stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg on 20. november 2019

Eesti Esitajate Liit ootab 20. novembrini 2019.a. stipendiumitaotluseid nii loometegevusega seotud täiendusõppeks kui ka loovisiku loometegevuse toetamiseks.

Täidetud stipendiumitaotlus saatke palun hiljemalt 20. novembriks 2019.a. e-posti teel jane@eel.ee või Eesti Esitajate Liidu postiaadressile Paldiski mnt 96a, 13522 Tallinn.

Lisainfo ja stipendiumitaotluse vorm on leitavad Eesti Esitajate Liidu kodulehelt aadressiga http://www.eel.ee/et/esitajad/stipendiumid/.

Muusikuid toetavad nimelised allfondid

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab 15. oktoobrini 2019.a. vastu taotlusi 2020. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks. Taotlusi saab esitada meili teel post@erkf.ee või posti teel Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond aadressil: Ants Lauteri 7-13, 10145 Tallinn. Täpsemat informatsiooni jagamise tingimuste kohta ning taotluse esitamiseks vajaliku ankeedi saab Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljelt www.erkf.ee

Stipendiume ja toetusi jagatakse 138-st nimelisest allfondist, millest mitmed toetavad muusikuid.

Eesti Ühispanga fond toetab festivalide, kontsertide ja etenduste korraldamist maakondades. Jagamisele tuleb 1000 eurot.

Eri Klasi fond toetab muusikaelu arengut Eestis. Jagamisele tuleb 2000 eurot.

Georg Otsa fond toetab noori lauljaid. Jagamisele tuleb 1000 eurot.

Hans Teetlausi fond toetab Eesti Vabariigi kodanikest noorte kuni 35-aastaste klassikalise (ooperi-) laulu eriala üliõpilaste või juba omandatud kõrgharidusega ooperilauljate lauluõpinguid välisriikides. Jagamisele tuleb 1000 eurot. Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule. Halduskogu on 3-liikmeline: Margus Arvisto, Nadja Kurem, Rein Tiik.

Hotell Viru fond toetab džässmuusika arengut Eestis. Jagamisele tuleb 500 eurot.

Ilmar Oleski fond toetab noori ja võimekaid instrumentaliste klassikalise- ja džässmuusika alal. Jagamisele tuleb kaks 1000 euro suurust stipendiumi.

Liisa Suusteri ja Carolina Kremenetski mälestusfond toetab sel aastal pianistide õpinguid välismaal. Jagamisele tuleb 500 eurot.

Mati Palmi fond toetab noori lauljaid enesetäiendamisel bel canto laulustiili alal Itaalias. Jagamisele tuleb 1000 eurot. Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule. Halduskogu on 3-liikmeline: Anu Kaal, Ivo Kuusk, Ülar-Johannes Palm.

Matti Lehtineni fond toetab lauljate täiendusõpet Sibeliuse Akadeemias või mujal välismaal. Jagamisele tuleb 2000 eurot.

Rakvere muusikafond toetab Rakvere linna muusikaelu arengut. Jagamisele tuleb 1000 eurot. Halduskogu on 5-liikmeline: Andres Jaadla, Endel Nõgene, Toivo Peäske, Peep Pihlak, Merle Silla.

Salva Kindlustuse fond toetab noorte muusikute osalemist konkurssidel. Jagamisele tuleb 500 eurot.

Tiina Tammani fond toetab omapärast ja iseseisvat mõtlemist õppivate või loovtööga tegelevate noorte seas. Kandideerida võivad nii õpilased, tudengid kui ka kuni 30-aastased loomingulise tööga (kirjanikud, kunstnikud, fotograafid, ajakirjanikud jne) tegelevad noored. Omapärase ja iseseisva mõtlemise demonstreerimiseks on vaja kirjutada teemal „Mul on üks mõte“. Jagamisele tuleb 1000 eurot. Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Tiina Tammanile.

Stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg on 20. august 2019

Stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg Eesti Esitajate Liidus on 20. august 2019. Kui stipendiumitaotluse esitamise viimane päev satub riiklikule pühale, on tähtajaks sellele järgnev tööpäev. Eesti Esitajate Liit ootab 21. augustini 2019.a. stipendiumitaotluseid nii loometegevusega seotud täiendusõppeks kui ka loovisiku loometegevuse toetamiseks.

Täidetud stipendiumitaotlus saatke palun hiljemalt 21. augustiks 2019.a. e-posti teel jane@eel.ee või Eesti Esitajate Liidu postiaadressile Paldiski mnt 96a, 13522 Tallinn.

Lisainfo ja stipendiumitaotluse vorm on leitavad Eesti Esitajate Liidu kodulehelt aadressiga http://www.eel.ee/et/esitajad/stipendiumid/.

MTÜ Eesti Esitajate Liit üldkoosolek

MTÜ Eesti Esitajate Liit üldkoosolek toimub 11. juunil 2019.a. kell 11.00 Eesti Näitlejate Liidu saalis, aadressil Uus 5, Tallinn.

Päevakord:

  1. Päevakorra kinnitamine;
  2. 2018.a. majandusaasta aruande arutamine;
  3. 2018.a. majandusaasta aruande kinnitamine;
  4. Läbipaistvusaruanne;
  5. Tegevusaruanne;
  6. Juhatuse liikme tagasi kutsumine ja uue juhatuse liikme valimine;
  7. Liikmete ühishuvisid puudutava fondi moodustamine;
  8. Muud küsimused;
  9. Sõnavõtud.

Lisainformatsioon: Eesti Esitajate Liit
Paldiski mnt 96a, 13522 Tallinn
tel: 6 50 51 71
e-post: eel@eel.ee

Stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg on 20.05.2019

Stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg Eesti Esitajate Liidus on 20. mai 2019.a.

Eesti Esitajate Liit ootab 20. maini 2019.a. stipendiumitaotluseid nii loometegevusega seotud täiendusõppeks kui ka loovisiku loometegevuse toetamiseks. Täidetud stipendiumitaotlus saatke palun hiljemalt 20. maiks 2019.a. e-posti teel jane@eel.ee või Eesti Esitajate Liidu postiaadressile Paldiski mnt 96a, 13522 Tallinn.

Lisainfo ja stipendiumitaotluse vorm on leitavad Eesti Esitajate Liidu kodulehelt http://www.eel.ee/et/esitajad/stipendiumid/.

Stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg on 20. veebruar 2019

Stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg Eesti Esitajate Liidus on 20. veebruar.

Eesti Esitajate Liit ootab 20. veebruarini 2019.a. stipendiumitaotluseid nii loometegevusega seotud täiendusõppeks kui ka loovisiku loometegevuse toetamiseks. Täidetud stipendiumitaotlus saatke palun hiljemalt 20. veebruariks 2019.a. e-posti teel jane@eel.ee või Eesti Esitajate Liidu postiaadressile Paldiski mnt 96a, 13522 Tallinn.

Lisainfo ja stipendiumitaotluse vorm on leitavad Eesti Esitajate Liidu kodulehelt http://www.eel.ee/et/esitajad/stipendiumid/.

Stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg on 20. november 2018

Stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg Eesti Esitajate Liidus on 20. november.

Eesti Esitajate Liit ootab 20. novembrini 2018.a. stipendiumitaotluseid nii loometegevusega seotud täiendusõppeks kui ka loovisiku loometegevuse toetamiseks. Täidetud stipendiumitaotlus saatke palun hiljemalt 20. novembriks 2018.a. e-posti teel jane@eel.ee või Eesti Esitajate Liidu postiaadressile Paldiski mnt 96a, 13522 Tallinn.

Lisainfo ja stipendiumitaotluse vorm on leitavad Eesti Esitajate Liidu kodulehelt http://www.eel.ee/et/esitajad/stipendiumid/.

STIPENDIUMITAOTLUSTE ESITAMISE TÄHTAEG ON 20. AUGUST 2018

Stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg Eesti Esitajate Liidus on 20. august. Kui stipendiumitaotluse esitamise viimane päev satub riiklikule pühale, on tähtajaks sellele järgnev tööpäev.

Eesti Esitajate Liit ootab 21. augustini 2018.a. stipendiumitaotluseid nii loometegevusega seotud täiendusõppeks kui ka loovisiku loometegevuse toetamiseks. Täidetud stipendiumitaotlus saatke palun hiljemalt 21. augustiks 2018.a. e-posti teel jane@eel.ee või Eesti Esitajate Liidu postiaadressile Paldiski mnt 96a, 13522 Tallinn. Lisainfo ja stipendiumitaotluse vorm on leitavad Eesti Esitajate Liidu kodulehelt http://www.eel.ee/et/esitajad/stipendiumid/.

STIPENDIUMITAOTLUSTE ESITAMISE TÄHTAEG 20.05.2018

Stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg Eesti Esitajate Liidus on 20. mai. Kui stipendiumitaotluse esitamise viimane päev satub nädalavahetusele, on tähtajaks sellele järgnev tööpäev.

Eesti Esitajate Liit ootab 21. maini 2018.a. stipendiumitaotluseid nii loometegevusega seotud täiendusõppeks kui ka loovisiku loometegevuse toetamiseks. Täidetud stipendiumitaotlus saatke palun hiljemalt 21. maiks 2018.a. e-posti teel jane@eel.ee või Eesti Esitajate Liidu postiaadressile Paldiski mnt 96a, 13522 Tallinn. Lisainfo ja stipendiumitaotluse vorm on leitavad Eesti Esitajate Liidu kodulehelt http://www.eel.ee/et/esitajad/stipendiumid/.