MTÜ Eesti Esitajate Liit üldkoosoleku kokkukutsumise teade.

MTÜ Eesti Esitajate Liit üldkoosolek toimub 21. juunil 2017.a. kell 11.00 Eesti Näitlejate Liidu saalis, aadressil Uus 5, Tallinn.

Päevakord:

 1. Päevakorra kinnitamine;
 2. 2016.a. majandusaasta aruande arutamine;
 3. 2016.a. majandusaasta aruande kinnitamine;
 4. Põhikirja muutmine;
 5. Suuniste andmine või üldiste põhimõtete vastuvõtmine järgmistes küsimustes:
  – Tasude kogumine ja jaotamine;
  – Haldustasud;
  – Mittejaotatavate summade kasutamine;
  – Investeerimispõhimõtted ja investeerimisest tekkinud mis tahes tulust tehtavate mahaarvamiste tegemine;
  – Riskijuhtimise kujundamine;

6. Läbipaistvusaruanne;
7. Muud küsimused;
8. Sõnavõtud

Lisainformatsioon: Eesti Esitajate Liit, Paldiski mnt 96a, 13522 Tallinn, tel: 6 50 51 71, e-post: eel@eel.ee
.