EEL üldkoosolek

MTÜ Eesti Esitajate Liit üldkoosoleku kokkukutsumise teade.

MTÜ Eesti Esitajate Liit üldkoosolek toimub 16. juunil 2021.a. kell 11.00 Tallinna Loomaaia auditooriumis, Ehitajate tee 150, Tallinn.

Päevakord:

  1. Päevakorra kinnitamine;
  2. Tegevusaruanne;
  3. 2020.a. majandusaasta aruande arutamine;
  4. 2020.a. majandusaasta aruande kinnitamine;
  5. Läbipaistvusaruanne;
  6. Juhatuse liikmete määramine;
  7. Muud küsimused;
  8. Sõnavõtud.

Ruumitäituvuse piirangu järgimise tagamiseks toimub sel aastal üldkoosolekust osavõtt eelneva registreerimisega. Registreerimine on avatud veebilingil http://bit.ly/eel2021 kuni 14.06.2021.

EEL-i liige, kes ei saa isiklikult üldkoosolekust osa võtta, võib anda lihtkirjaliku volituse üldkoosolekul osalemiseks ja tema nimel hääletamiseks enda esindajale, kelleks võib olla mõni teine EEL-i liige. Iga EEL-i liige võib volituse alusel hääletada ühe puuduva liikme eest. Volituse blankett on leitav siit.

EEL-i liikmetel, kes on saanud teiselt EEL-i liikmelt volikirja üldkoosolekul esindajana tegutsemiseks, palume volikiri edastada EEL-ile hiljemalt esmaspäevaks, 14. juuniks 2021 EEL e-posti aadressile eel@eel.ee

Lisainformatsioon: Eesti Esitajate Liit, Paldiski mnt 96a, 13522 Tallinn, tel: 6 50 51 71, e-post: eel@eel.ee