Alates 2012. aastast muutuvad klienditeeninduse tasu määrad

Alates 2012. aastast muutuvad fonogrammide avaliku esitamise tasu määrad
klienditeeninduse valdkonnas, mis on püsinud muutumatuna viimased viis
aastat. Perioodi 2006 kuni 2011 mahuvad nii majanduse jõuline kasv,
majanduslangus, taastumine ja uuele kasvule pöördumine. Fonogrammide
kasutajate seisukohast vaadatuna oli tegemist positiivse olukorraga, sest
pole just palju valdkondi, kus kaupade või teenuste hind viimase viie aasta
jooksul ei ole tõusnud.

Võrdluses Eesti naaberriikidega (Läti, Venemaa, Soome ja Rootsi) jäävad
Eestis klienditeeninduse valdkonnas kehtivad tasu määrad ka peale 2011.
aastat suures osas oluliselt madalamaks (nt. kuni 30m2 pinnaga ettevõtte
puhul on Soomes kehtiv tasu määr üle 75% kõrgem, 1000 m2 pinna puhul
on Lätis kehtiv tasu määr 50% kõrgem).

Kõik klienditeeninduse valdkonnas (kaubandus, klienditeenindus, iluteenused
jne.) tegutsevate ettevõtetega sõlmitud lepingud kehtivad edasi, muudatus
mõjutab ainult rakendatavaid tasu määrasid.

Uute, klienditeeninduse valdkonnas alates 1. jaanuarist 2012 kehtivate tasu
määradega on võimalik tutvuda Eesti Esitajate Liidu kodulehel, tasu määrade
lehel.