Valitsus saatis Riigikogule loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise eelnõu

Vabariigi Valitsus otsustas 18.03.2021 istungil saata Riigikogule menetlemiseks loovisikute ja loomeliitude seaduse eelnõu.
Loovisikute ja loomeliitude seadust muudetakse, et seaduses ette nähtud reservi saaks täiendavalt paigutada lisaraha. Kultuuriminister Anneli Otti sõnul võimaldab seadusemuudatus loovisikuid täiendavalt toetada ning ühtekokku ootab loovisikutele tänavu väljajagamist 8,5 miljonit eurot.
Muudatusega nähakse ette, et loometoetuse reservi võib erandjuhul suurendada riigieelarvest või valitsuse selleks eraldatud vahenditest, kui seaduse sätestatud alusel eraldatud summast loometoetuste maksmiseks abivajajatele ei piisa.
Kuni 2021. aasta lõpuni kaotatakse nõue loometoetust saanul kahe aasta jooksul uut toetust mitte taotleda, samuti on tal õigus saada loometoetust ka juhul, kui loometoetuse maksmisele eelnenud kuul on saadud kuni ühe loometoetuse suuruses tulu, töövõimetoetust või töövõimetuspensioni (kokku 584 €). Sarnased muudatused tehti seadusesse ka aasta tagasi, 2020. aasta kevadel jõustunud seadusemuudatusega, kuid need kehtisid eriolukorra ajal ja kuus kuud pärast selle lõppu.
Nende vabakutseliste loovisikute, kes ei kuulu ühtegi loomeliitu, loometoetuste taotluste menetlejaks ja toetuste maksjaks on alates muudatuste jõustumisest Kultuuriministeerium.
Eelnõu dokumentidega on võimalik tutvuda siin.