EEL-i tasude jaotamise andmebaas uueneb


Foto: http://apollon.biconcepts.at/

EEL on liikumas varasemalt kasutatud tasude jaotamise andmebaasilt uuele tasude jaotamise süsteemile, millel nimeks on Apollon. Tegemist on Austria ettevõte BiConcepts poolt välja arendatud tarkvaraga, mis on ette nähtud esitajate ja fonogrammitootjate õiguste haldamiseks ja tasude jaotamiseks. Apolloni tarkvara kasutavad juba mitmed ühingud üle Euroopa, sealhulgas Austria LSG ja Soome Gramex.

Apollon võimaldab üheaegselt hallata õiguste omajate andmeid ja repertuaari, tasude jaotust ja aruandlust, esitajate ja fonogrammitootjate infot ja palju muud. EEL-i üheks eesmärgiks uuele süsteemile üleminekul oli esitajatasude senisest veelgi tõhusam jaotamine. Oluline oli ka andmebaasi ühildumine erinevate rahvusvaheliste andmebaasidega (nt. IPD – International Performers Database, SDEG ja VRDB2), mida on vajalik kasutada nii välisriikidest tasude kogumiseks kui ka maksmiseks.

Liikmetele tagatakse andmebaasi infole juurdepääs läbi iseteenindus keskkonna, mille avamise kohta saadame eraldi teate.

Apolloni iseteeninduse kaudu on EEL-i liikmetel kiirelt võimalik muuta oma aadressi või pangakonto andmeid, saada täielikku ülevaadet registreeritud esitustest, vaadata infot, milliseid esitusi on kasutatud, kus ja millal, saada üksikasjalikku teavet makstud ja saada olevate tasude kohta ning registreerida uut loomingut. Andmete ülemineku perioodil on EEL-i iseteeninduse keskkond suletud.

  1. aastal kogutud tasude jaotusprotsess on käimas ja see toimub juba Apollonis.