Kultuuriministeerium otsib muusikanõunikku

Kultuuriministeeriumi kunstide osakond otsib oma meeskonda MUUSIKANÕUNIKKU (asenduskoht).

Nõuniku ülesanne on muusikavaldkonna, sh muusikakollektiivide ja kontserdiasutuste tegevuse analüüsimine ning olulisemate probleemide väljaselgitamine, osalemine muusikaelu ja -asutuste tegevust reguleerivate õigusaktide eelnõude koostamises, riikliku finantseerimise põhimõtete väljatöötamine ning muusikaekspordi edendamine.

Kandideerimise eelduseks on:
• kõrgharidus (soovitavalt muusikaalane);
• väga hea muusikavaldkonna tundmine, sh eelnev töökogemus valdkonnas vähemalt 2 aastat;
• valdkonna koordineerimiseks vajalike õigusaktide tundmine;
• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus eesti ja inglise keeles;
• tugev algatus- ja analüüsivõime;
• väga hea suhtlemis- ning meeskonnatööoskus.

Omalt poolt pakume:
• võimalust panustada töösse elujõulise kultuuriruumi tagamise ja  arengu nimel koos professionaalse ja toetava meeskonnaga;
• meeldivat ja kaasaegset töökeskkonda, sh võimalust kohandada töökoht sobivaks erivajadusega inimesele.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel. Töökoht asub Tallinnas. Ametikoht on tähtajaline kuni ajutiselt äraoleva ametniku naasmiseni novembris 2017.

Ametikohale kandideerijal palume esitada järgmised dokumendid:
• motiveeritud avaldus;
• elulookirjeldus;
• essee teemal „Lähiaastate väljakutsed Eesti muusikamaastikul“ (1 lk).

Dokumendid palume esitada hiljemalt 19. augustil 2016 e-posti aadressil konkurss@kul.ee märgusõnaga “Muusikanõunik”.

Lisainformatsioon:
Maris Viipsi, personalijuht; telefon 628 2251
Hillar Sein, kunstide asekantsler; telefon 628 2221