Alates 1. jaanuarist 2022 muutuvad vabakutselise loovisiku loometoetuse tingimused

2021. aasta lõpuni kehtivad loovisikute ja loomeliitude seaduse muudatused, millega 2021. aastal leevendati loometoetuse taotlemise tingimusi. Alates 1. detsembrist 2021 tohib loometoetusele lisaks teenida kuni 292 eurot/kuus. Töövõimetoetus või osalise töövõime kaotuse korral makstav töövõimetuspension tohib alates 1. jaanuarist 2022 olla 292 eurot.

Samuti taastub alates 1. jaanuarist 2022 seaduse nõue, et peale loometoetuse maksmise perioodi lõppu peab enne uue taotluse esitamist olema 2 aastane vahe.